Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị điện công nghiệp và tự động hóa

» Thiết Bị Đo Điện, Điện Tử Hãng KYORITSU

» Máy đo cách điện / liên tục kỹ thuật số KYORITSU


Đồng hồ đo điện trở cách điện KYORITSU 3552BT
Đồng hồ đo điện trở cách điện KYORITSU 3552BT
Mã hàng : 3552BT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cách điện kỹ thuật số KYORITSU Kew 3552
Cách điện kỹ thuật số KYORITSU Kew 3552
Mã hàng : 3552
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy kiểm tra độ cách điện / liên tục kỹ thuật số KEW KYORITSU 3551
Máy kiểm tra độ cách điện / liên tục kỹ thuật số KEW KYORITSU 3551
Mã hàng : 3551
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy kiểm tra cách điện tương tự Kyoritsu 3431 (1000V / 2GΩ)
Máy kiểm tra cách điện tương tự Kyoritsu 3431 (1000V / 2GΩ)
Mã hàng : 3431
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ đo điện trở cách điện, (Mêgôm mét), KYORITSU 3166 (1000V / 2000MΩ)
Đồng hồ đo điện trở cách điện, (Mêgôm mét), KYORITSU 3166 (1000V / 2000MΩ)
Mã hàng : 3166
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo cách điện tương tự KYORITSU 3165
 Máy đo cách điện tương tự KYORITSU 3165
Mã hàng : 3165
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo cách điện tương tự KYORITSU 3161A (500V / 100MΩ)
 Máy đo cách điện tương tự KYORITSU 3161A (500V / 100MΩ)
Mã hàng : 3161A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo cách điện / liên tục tương tự KYORITSU 3132A (1000V / 400MΩ)
Máy đo cách điện / liên tục tương tự KYORITSU 3132A (1000V / 400MΩ)
Mã hàng : 3132A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cách điện tương tự KYORITSU 3131A
Cách điện tương tự KYORITSU 3131A
Mã hàng : 3131A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo cách điện cao thế KYORITSU 3128 (12kV / 35TΩ)
Máy đo cách điện cao thế KYORITSU 3128 (12kV / 35TΩ)
Mã hàng : 3128
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo cách điện cao thế Kyoritsu 3127 (9.99TΩ / 5000V)
Máy đo cách điện cao thế Kyoritsu 3127 (9.99TΩ / 5000V)
Mã hàng : 3127
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo cách điện cao thế KYORITSU 3125A
Máy đo cách điện cao thế KYORITSU 3125A
Mã hàng : 3125A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo cách điện cao thế KYORITSU 3124A (10kV / 100GΩ)
Máy đo cách điện cao thế KYORITSU 3124A (10kV / 100GΩ)
Mã hàng : 3124A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo cách điện điện áp cao KYORITSU 3123A (10kV / 400GΩ)
Máy đo cách điện điện áp cao KYORITSU 3123A (10kV / 400GΩ)
Mã hàng : 3123A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo cách điện cao thế Kyoritsu 3122B (5000V, 200GΩ)
Máy đo cách điện cao thế Kyoritsu 3122B (5000V, 200GΩ)
Mã hàng : 3122B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo cách điện cao thế Kyoritsu 3121B
Máy đo cách điện cao thế Kyoritsu 3121B
Mã hàng : 3121B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo cách điện cao thế Kyoritsu 3025A (250V ~ 2500V / 100.0GΩ)
Máy đo cách điện cao thế Kyoritsu 3025A (250V ~ 2500V / 100.0GΩ)
Mã hàng : 3025A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy kiểm tra độ cách điện / liên tục kỹ thuật số KYORITSU 3023A
Máy kiểm tra độ cách điện / liên tục kỹ thuật số KYORITSU 3023A
Mã hàng : 3023A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ đo điện trở cách điện KYORITSU 3022A (500V / 2GΩ)
Đồng hồ đo điện trở cách điện KYORITSU 3022A (500V / 2GΩ)
Mã hàng : 3022A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ đo điện trở cách điện, (Mêgôm mét), KYORITSU 3021A (1000V / 2GΩ)
Đồng hồ đo điện trở cách điện, (Mêgôm mét), KYORITSU 3021A (1000V / 2GΩ)
Mã hàng : 3021A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ đo điện trở cách điện, (Mêgôm mét) KYORITSU 3007A (1000V/2GΩ)
Đồng hồ đo điện trở cách điện, (Mêgôm mét) KYORITSU 3007A (1000V/2GΩ)
Mã hàng : 3007A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo cách điện / liên tục kỹ thuật số KYORITSU 3005A
Máy đo cách điện / liên tục kỹ thuật số KYORITSU 3005A
Mã hàng : 3005A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác