Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị điện công nghiệp và tự động hóa

» Thiết Bị Đo Điện, Điện Tử Hãng KYORITSU

» Máy đo kẹp hãng KYORITSU


Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2434
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2434
Mã hàng : 2434
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2433R
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2433R
Mã hàng : 2433R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2433 (40 / 400mA / 400A)
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2433 (40 / 400mA / 400A)
Mã hàng : 2433
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2432 (4 / 40mA / 100A)
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2432 (4 / 40mA / 100A)
Mã hàng : 2432
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2431 (20 / 200mA / 200A)
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2431 (20 / 200mA / 200A)
Mã hàng : 2431
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2413R (True RMS, 200mA / 2/20 / 200A / 1000A)
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2413R (True RMS, 200mA / 2/20 / 200A / 1000A)
Mã hàng : 2413R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2413F
Máy đo kẹp rò rỉ KYORITSU 2413F
Mã hàng : 2413F
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ kẹp KYORITSU 2608A (300A)
Đồng hồ kẹp KYORITSU 2608A (300A)
Mã hàng : 2608A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy ghi kẹp Milliamp KYORITSU 2510 KEW DC (AC 100mA)
Máy ghi kẹp Milliamp KYORITSU 2510 KEW DC (AC 100mA)
Mã hàng : 2510
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ kẹp KYORITSU 2500 (DC 120mA)
Đồng hồ kẹp KYORITSU 2500 (DC 120mA)
Mã hàng : 2500
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đồng hồ kẹp KYORITSU 2300R (100A)
Đồng hồ kẹp KYORITSU 2300R (100A)
Mã hàng : 2300R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy đo kẹp KYORITSU 2210R (AC 3000A; True RMS)
Máy đo kẹp KYORITSU 2210R (AC 3000A; True RMS)
Mã hàng : 2210R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác