Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» THIẾT BỊ HÃNG JONNESWAY

» Dụng cụ cầm tay thương hiệu jonnesway

» Tay cân lực có dải đo JONNESWAY


Tay cân lực 3/4 inch dải đo 200-1000 Nm.JONNESWAY T271000N
Tay cân lực 3/4 inch dải đo 200-1000 Nm.JONNESWAY T271000N
Mã hàng : T271000N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay cân lực 3/4 inch dải đo 150-750 Nm JONNESWAY T21750N
Tay cân lực 3/4 inch dải đo 150-750 Nm JONNESWAY T21750N
Mã hàng : T21750N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay cân lực 3/4 inch dải đo 60-340 Nm JONNESWAY T21340N
Tay cân lực 3/4 inch dải đo 60-340 Nm JONNESWAY T21340N
Mã hàng : T21340N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay cân lực 1/2 inch dải đo 40-200 Nm JONNESWAY T27200N
Tay cân lực 1/2 inch dải đo 40-200 Nm JONNESWAY T27200N
Mã hàng : T27200N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay cân lực 1/2 inch dải đo 40-200 Nm JONNESWAY T21200N
Tay cân lực 1/2 inch dải đo 40-200 Nm JONNESWAY T21200N
Mã hàng : T21200N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay cân lực 1/2 inch dải đo 10-200 Nm Hiển thị số JONNESWAY T23200
Tay cân lực 1/2 inch dải đo 10-200 Nm Hiển thị số JONNESWAY T23200
Mã hàng : T23200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay cân lực 3/8 inch dải đo 10-50 Nm JONNESWAY T21050N
Tay cân lực 3/8 inch dải đo 10-50 Nm JONNESWAY T21050N
Mã hàng : T21050N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác