Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» THIẾT BỊ HÃNG JONNESWAY

» Dụng cụ cầm tay thương hiệu jonnesway

» Tay cân lực JONNESWAY


Tay cân lực 3/4 inch dải đo 100-600 Nm JONNESWAY T27600N
Tay cân lực 3/4 inch dải đo 100-600 Nm JONNESWAY T27600N
Mã hàng : T27600N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay cân lực 3/4 inch dải đo 100-500 Nm JONNESWAY T27500N
Tay cân lực 3/4 inch dải đo 100-500 Nm JONNESWAY T27500N
Mã hàng : T27500N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay cân lực 3/4 inch dải đo 110-550 Nm JONNESWAY T21550N
Tay cân lực 3/4 inch dải đo 110-550 Nm JONNESWAY T21550N
Mã hàng : T21550N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay cân lực 1/2 inch dải đo 20-150 FT-LB JONNESWAY T27150F
Tay cân lực 1/2 inch dải đo 20-150 FT-LB JONNESWAY T27150F
Mã hàng : T27150F
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay cân lực đầu 1/2 inch dải 10-100Nm hiển thị số JONNESWAY T154100N
Tay cân lực đầu 1/2 inch dải 10-100Nm hiển thị số JONNESWAY T154100N
Mã hàng : T154100N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay cân lực 1/2 inch dải đo 20-100 Nm JONNESWAY T27101N
Tay cân lực 1/2 inch dải đo 20-100 Nm JONNESWAY T27101N
Mã hàng : T27101N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay cân lực 3/8 inch dải đo 10-60 Nm JONNESWAY T27060N
Tay cân lực 3/8 inch dải đo 10-60 Nm JONNESWAY T27060N
Mã hàng : T27060N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay cân lực 3/8 inch dải đo 20-100 Nm JONNESWAY T21100N
Tay cân lực 3/8 inch dải đo 20-100 Nm JONNESWAY T21100N
Mã hàng : T21100N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay cân lực 3/8 inch dải đo 20-100 Nm JONNESWAY T06080
Tay cân lực 3/8 inch dải đo 20-100 Nm JONNESWAY T06080
Mã hàng : T06080
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay cân lực 1/4 inch dải đo 4-20 Nm JONNESWAY T27020N
Tay cân lực 1/4 inch dải đo 4-20 Nm JONNESWAY T27020N
Mã hàng : T27020N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác