Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị hút dầu thải

» Bình hứng hút nhớt bằng tay hãng VIMET

» Bình hứng hút nhớt bằng tay hãng VIMET


Thiết bị hứng nhớt thải VIMET VM-2085
Thiết bị hứng nhớt thải VIMET VM-2085
Mã hàng : VM-2085
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị hứng nhớt VIMET VM-2081G
 Thiết bị hứng nhớt VIMET VM-2081G
Mã hàng : VM-2081G
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị hứng hút nhớt VIMET VM-2390
 Thiết bị hứng hút nhớt VIMET VM-2390
Mã hàng : VM-2390
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bình hứng hút nhớt bằng tay VIMET VM-32026
 Bình hứng hút nhớt bằng tay VIMET VM-32026
Mã hàng : VM-32026
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác