Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị hút dầu thải

» Thiết bị bơm nhớt hãng Raasm

» Thiết bị bơm nhớt hãng Raasm


Thiết bị bơm nhớt 30 lít/phút dạng bàn nâng Raasm 10/09111P1N
Thiết bị bơm nhớt 30 lít/phút dạng bàn nâng Raasm 10/09111P1N
Mã hàng : 10/09111P1N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị bơm nhớt 7 kg/phút dạng bàn nâng Raasm 10/15701P1N
Thiết bị bơm nhớt 7 kg/phút dạng bàn nâng Raasm 10/15701P1N
Mã hàng : 10/15701P1N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị bơm nhớt 4.4 kg/phút dạng bàn nâng Raasm 10/12751P1N
Thiết bị bơm nhớt 4.4 kg/phút dạng bàn nâng Raasm 10/12751P1N
Mã hàng : 10/12751P1N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Trụ bơm nhớt di động có đồng hồ đo lưu lượng 20 lít/phút Raasm 35198
Trụ bơm nhớt di động có đồng hồ đo lưu lượng 20 lít/phút Raasm 35198
Mã hàng : 35198
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị bơm nhớt 18 lít/phút Raasm 37676
Thiết bị bơm nhớt 18 lít/phút Raasm 37676
Mã hàng : 37676
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị bơm nhớt 18 lít/phút Raasm 37679
Thiết bị bơm nhớt 18 lít/phút Raasm 37679
Mã hàng : 37679
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị bơm nhớt 18 lít/phút Raasm 37675
Thiết bị bơm nhớt 18 lít/phút Raasm 37675
Mã hàng : 37675
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị bơm nhớt 14 lít/phút Raasm 35280
Thiết bị bơm nhớt 14 lít/phút Raasm 35280
Mã hàng : 35280
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị bơm nhớt 18 lít/phút Raasm 37680
Thiết bị bơm nhớt 18 lít/phút Raasm 37680
Mã hàng : 37680
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị bơm nhớt 4.4 kg/phút dạng bàn nâng Raasm 10/09451P1N
Thiết bị bơm nhớt 4.4 kg/phút dạng bàn nâng Raasm 10/09451P1N
Mã hàng : 10/09451P1N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị bơm nhớt 10 kg/phút dạng bàn nâng Raasm 10/12401P1N
Thiết bị bơm nhớt 10 kg/phút dạng bàn nâng Raasm 10/12401P1N
Mã hàng : 10/12401P1N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị bơm nhớt 80 lít/phút dạng bàn nâng Raasm 10/1561P1N
Thiết bị bơm nhớt 80 lít/phút dạng bàn nâng Raasm 10/1561P1N
Mã hàng : 10/1561P1N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị bơm nhớt 65 lít/phút dạng bàn nâng Raasm 10/1881P1N
Thiết bị bơm nhớt 65 lít/phút dạng bàn nâng Raasm 10/1881P1N
Mã hàng : 10/1881P1N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị bơm nhớt 23 lít/phút dạng bàn nâng Raasm 10/12181P1N
Thiết bị bơm nhớt 23 lít/phút dạng bàn nâng Raasm 10/12181P1N
Mã hàng : 10/12181P1N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác