Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị hút dầu thải

» Thiết bị châm dầu nhớt hãng HIDI

» Thiết bị châm dầu nhớt hãng HIDI


Bơm nhớt bằng tay HIDI HIDI20-O
Bơm nhớt bằng tay HIDI HIDI20-O
Mã hàng : HIDI20-O
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm nhớt bằng tay có đồng hồ đo lưu lượng cơ HIDI HIDI20-OM
Bơm nhớt bằng tay có đồng hồ đo lưu lượng cơ HIDI HIDI20-OM
Mã hàng : HIDI20-OM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bình châm dầu 5 lít HIDI HBCD0005
 Bình châm dầu 5 lít HIDI HBCD0005
Mã hàng : HBCD0005
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm dầu nhớt bằng tay HIDI BDT25701
 Bơm dầu nhớt bằng tay HIDI BDT25701
Mã hàng : BDT25701
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm dầu nhớt bằng tay HIDI BDT19701
Bơm dầu nhớt bằng tay HIDI BDT19701
Mã hàng : BDT19701
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bình châm dầu nhớt 2 lít HIDI BCD02501
 Bình châm dầu nhớt 2 lít HIDI BCD02501
Mã hàng : BCD02501
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bình châm dầu nhớt 500cc HIDI BCD50801
Bình châm dầu nhớt 500cc HIDI BCD50801
Mã hàng : BCD50801
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bình châm dầu nhớt 300cc HIDI BCD30801
Bình châm dầu nhớt 300cc HIDI BCD30801
Mã hàng : BCD30801
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bình châm dầu nhớt 200cc HIDI BCD20801
 Bình châm dầu nhớt 200cc HIDI BCD20801
Mã hàng : BCD20801
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bình châm nhớt 300cc HIDI BCD30001
Bình châm nhớt 300cc HIDI BCD30001
Mã hàng : BCD30001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác