Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị hút dầu thải

» Thiết bị hãng HPMM

» Linh phụ kiện máy hứng hút dầu thải hãng HPMM


Bộ ống hút dầu OHD1
Bộ ống hút dầu OHD1
Mã hàng : OHD1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor máy hút dầu MT1
Motor máy hút dầu MT1
Mã hàng : MT1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bình thủy tinh của máy hút dầu thải HC-3297 12L
Bình thủy tinh của máy hút dầu thải HC-3297 12L
Mã hàng : 12L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bình thủy tinh của máy hút dầu thải HC-2197 10L
Bình thủy tinh của máy hút dầu thải HC-2197 10L
Mã hàng : 10L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác