Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

» Thiết bị kiểm định ô tô

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị kiểm định ô tô

» Thiết bị kiểm định


MÁY PHÂN TÍCH KHÍ THẢI ĐỘNG CƠ XĂNG BANZAI MEXA 554J
MÁY PHÂN TÍCH KHÍ THẢI ĐỘNG CƠ XĂNG BANZAI MEXA 554J
Mã hàng : MEXA 554J
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THIẾT BỊ KIỂM TRA NỒNG ĐỘ KHÍ THẢI BOSCH BEA 550
THIẾT BỊ KIỂM TRA NỒNG ĐỘ KHÍ THẢI BOSCH BEA 550
Mã hàng : BEA 550
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY KIỂM TRA TỐC ĐỘ VÒNG TUA BOSCH BDM 300
MÁY KIỂM TRA TỐC ĐỘ VÒNG TUA BOSCH BDM 300
Mã hàng : BDM 300
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THIẾT BỊ KIỂM TRA NỒNG ĐỘ KHÍ XẢ ĐỘNG CƠ XĂNG LOẠI 4 KHÍ HESHBON HG-520
THIẾT BỊ KIỂM TRA NỒNG ĐỘ KHÍ XẢ ĐỘNG CƠ XĂNG LOẠI 4 KHÍ HESHBON HG-520
Mã hàng : HG-520
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY KIỂM TRA ĐỘ KHÓI ĐỘNG CƠ DIESEL HESHBON HD-410
MÁY KIỂM TRA ĐỘ KHÓI ĐỘNG CƠ DIESEL HESHBON HD-410
Mã hàng : HD-410
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY PHÂN TÍCH KHÍ XẢ ĐỘNG CƠ XĂNG LOẠI 4 KHÍ OPUS OPUS400
MÁY PHÂN TÍCH KHÍ XẢ ĐỘNG CƠ XĂNG LOẠI 4 KHÍ OPUS OPUS400
Mã hàng : OPUS400
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THIẾT BỊ PHÂN TÍCH KHÍ XẢ ĐỘNG CƠ DIEZEL OPUS OPUS 50
THIẾT BỊ PHÂN TÍCH KHÍ XẢ ĐỘNG CƠ DIEZEL OPUS  OPUS 50
Mã hàng : OPUS 50
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị chẩn đoán xe tải đa năng OTC Ez-Tap
Thiết bị chẩn đoán xe tải đa năng OTC Ez-Tap
Mã hàng : Ez-Tap
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Hệ thống cân chỉnh góc đặt bánh xe kết nối máy tính Josam JOSAM truckaligner II
Hệ thống cân chỉnh góc đặt bánh xe kết nối máy tính Josam JOSAM truckaligner II
Mã hàng : JOSAM truckaligner II
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Hệ thống cân chỉnh góc đặt bánh xe Josam laser AM
Hệ thống cân chỉnh góc đặt bánh xe Josam laser AM
Mã hàng : laser AM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Hệ thống cân chỉnh góc đặt bánh xe hãng Josam i-track
Hệ thống cân chỉnh góc đặt bánh xe hãng Josam i-track
Mã hàng : i-track
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo thân xe điện tử Car O Liner POINTX
Thước đo thân xe điện tử Car O Liner POINTX
Mã hàng : POINTX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chẩn đoán đa năng OTC Genisys Touch
Máy chẩn đoán đa năng OTC Genisys Touch
Mã hàng : Genisys Touch
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chẩn đoán đa năng OTC OTC Encore-3893
Máy chẩn đoán đa năng  OTC OTC Encore-3893
Mã hàng : OTC Encore-3893
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chẩn đoán ô tô OTC D-730P
Máy chẩn đoán ô tô OTC D-730P
Mã hàng : D-730P
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị chẩn đoán lỗi động cơ OTC 3825J
Thiết bị chẩn đoán lỗi động cơ OTC 3825J
Mã hàng : 3825J
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị chẩn đoán lỗi ô tô OTC 3825 J
Thiết bị chẩn đoán lỗi ô tô OTC 3825 J
Mã hàng : 3825 J
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị kiểm tra ắc quy Hazet 4650-5
Thiết bị kiểm tra ắc quy Hazet 4650-5
Mã hàng : 4650-5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị kiểm tra điện đa năng Hazet 2152/3
Thiết bị kiểm tra điện đa năng Hazet 2152/3
Mã hàng : 2152/3
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị dò tìm lỗi mạch điện THIBIVINA FF310
Thiết bị dò tìm lỗi mạch điện THIBIVINA FF310
Mã hàng : FF310
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị kiểm tra điện chuyên dùng cho ô tô Hazet 2152-5
Thiết bị kiểm tra điện chuyên dùng cho ô tô Hazet 2152-5
Mã hàng : 2152-5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị kiểm tra nhanh hệ thống đánh lửa TA500J
Thiết bị kiểm tra nhanh hệ thống đánh lửa TA500J
Mã hàng : TA500J
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị phân tích khí xả động cơ diesel IYASAK ALTAS-2500DN
Thiết bị phân tích khí xả động cơ diesel IYASAK ALTAS-2500DN
Mã hàng : ALTAS-2500DN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị kiểm tra đèn pha IYASAKA ALT-370
Thiết bị kiểm tra đèn pha IYASAKA ALT-370
Mã hàng : ALT-370
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị phân tích khí xả động cơ diesel IYASAKA ALTAS-5100DN-RP
Thiết bị phân tích khí xả động cơ diesel IYASAKA ALTAS-5100DN-RP
Mã hàng : ALTAS-5100DN-RP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị phân tích khí xả động cơ xăng IYASAKA ALTAS-300
Thiết bị phân tích khí xả động cơ xăng  IYASAKA ALTAS-300
Mã hàng : ALTAS-300
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị phân tích khí xả động cơ xăng IYASAKA ALTAS-210L-4
Thiết bị phân tích khí xả động cơ xăng IYASAKA ALTAS-210L-4
Mã hàng : ALTAS-210L-4
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị kiểm tra đèn pha Nanhua NHD-1050
Thiết bị kiểm tra đèn pha Nanhua NHD-1050
Mã hàng : NHD-1050
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị kiểm tra đèn pha IYASAKA ALT-325
Thiết bị kiểm tra đèn pha IYASAKA ALT-325
Mã hàng : ALT-325
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đo góc đặt bánh xe 3D Techno Vector Techno Vector 7
Thiết bị đo góc đặt bánh xe 3D Techno Vector Techno Vector 7
Mã hàng : Techno Vector 7
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đo góc đặt bánh xe 3D Modolfo Ferro TRIGON 4 Vision Platinum
Thiết bị đo góc đặt bánh xe 3D  Modolfo Ferro TRIGON 4 Vision Platinum
Mã hàng : TRIGON 4 Vision Platinum
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đo góc đặt bánh xe kết nối máy tính Cemb DWA100W
Thiết bị đo góc đặt bánh xe kết nối máy tính Cemb DWA100W
Mã hàng : DWA100W
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị đo góc đặt bánh xe kết nối máy tính Cemb DWA400R
Thiết bị đo góc đặt bánh xe kết nối máy tính Cemb DWA400R
Mã hàng : DWA400R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bệ trượt ngang IYASAKA SST-1050B
Bệ trượt ngang IYASAKA SST-1050B
Mã hàng : SST-1050B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị kiểm tra tổng hợp IYASAKA ABS-380
Thiết bị kiểm tra tổng hợp IYASAKA ABS-380
Mã hàng : ABS-380
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết Bị Cân Chỉnh Thước Lái Bánh Xe Công Nghệ 3D HPA C1000 Inext
Thiết Bị Cân Chỉnh Thước Lái Bánh Xe Công Nghệ 3D HPA C1000 Inext
Mã hàng : C1000 Inext
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết Bị Cân Chỉnh Độ Chụm Ô Tô HPA C400 Italy
Thiết Bị Cân Chỉnh Độ Chụm Ô Tô HPA C400 Italy
Mã hàng : C400
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết Bị Cân Chỉnh Góc Lái Công Nghệ 3D Wonder TW-99
Thiết Bị Cân Chỉnh Góc Lái Công Nghệ 3D Wonder TW-99
Mã hàng : TW-99
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết Bị Cân Chỉnh Góc Đặt Bánh Xe Wonder TW-909
Thiết Bị Cân Chỉnh Góc Đặt Bánh Xe Wonder TW-909
Mã hàng : TW-909
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ốc Cân Chỉnh Góc Camber Góc Đặt Bánh Xe Northstar 210 – 217
Ốc Cân Chỉnh Góc Camber Góc Đặt Bánh Xe Northstar 210 – 217
Mã hàng : 210 – 217
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Cân Chỉnh Thước Lái Xe Tải 3D Wonder TB-8S
Máy Cân Chỉnh Thước Lái Xe Tải 3D Wonder TB-8S
Mã hàng : TB-8S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết Bị Kiểm Tra Lỗi Bánh Xe Ô Tô HPA Faip ICHECK Italy
Thiết Bị Kiểm Tra Lỗi Bánh Xe Ô Tô HPA Faip ICHECK Italy
Mã hàng : ICHECK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Cân Chỉnh Thước Lái Độ Chụm Bánh Xe HPA C500 Italy
Máy Cân Chỉnh Thước Lái Độ Chụm Bánh Xe HPA C500 Italy
Mã hàng : C500
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Cân Chỉnh Độ Chụm Bánh Xe Ô Tô HPA C200 Italy
Máy Cân Chỉnh Độ Chụm Bánh Xe Ô Tô HPA C200 Italy
Mã hàng : C200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Cân Chỉnh Thước Lái Xe Ô Tô HPA C880 Italy
Máy Cân Chỉnh Thước Lái Xe Ô Tô HPA C880 Italy
Mã hàng : C880
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết Bi Kiểm Tra Đèn Pha Ô Tô HPA Logic 100
Thiết Bi Kiểm Tra Đèn Pha Ô Tô HPA Logic 100
Mã hàng : Logic 100
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết Bi Kiểm Tra Đèn Pha Ô Tô HPA Logic 200
Thiết Bi Kiểm Tra Đèn Pha Ô Tô HPA Logic 200
Mã hàng : Logic 200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết Bị Kiểm Tra Phanh Thắng Xe Ô Tô HPA IPROFILE Italy
Thiết Bị Kiểm Tra Phanh Thắng Xe Ô Tô HPA IPROFILE Italy
Mã hàng : IPROFILE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết Bị Kiểm Tra Khí Xả Động Cơ HPA Diesel 820
Thiết Bị Kiểm Tra Khí Xả Động Cơ HPA Diesel 820
Mã hàng : Diesel 820
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết Bị Kiểm Tra Khí Xả Động Cơ Xăng HPA-810
Thiết Bị Kiểm Tra Khí Xả Động Cơ Xăng HPA-810
Mã hàng : HPA-810
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết Bị Kiểm Tra Khí Xả Động Cơ Nanhua Diesel NHT-6
Thiết Bị Kiểm Tra Khí Xả Động Cơ Nanhua Diesel NHT-6
Mã hàng : Diesel NHT-6
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết Bị Kiểm Tra Khí Xả Động Cơ Xăng Nanhua NHA-506EN
Thiết Bị Kiểm Tra Khí Xả Động Cơ Xăng Nanhua NHA-506EN
Mã hàng : NHA-506EN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết Bị Phân Tích Khí Xả Động Cơ Diesel Koeng OP-201
Thiết Bị Phân Tích Khí Xả Động Cơ Diesel Koeng OP-201
Mã hàng : OP-201
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Phân Tích Khí Xả Động Cơ Xăng Xe Ô Tô Koeng KEG-500 Hàn Quốc
Máy Phân Tích Khí Xả Động Cơ Xăng Xe Ô Tô Koeng KEG-500 Hàn Quốc
Mã hàng : KEG-500
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết Bị Kiểm Tra Rò Rỉ Khí Xả EO124OPS
Thiết Bị Kiểm Tra Rò Rỉ Khí Xả EO124OPS
Mã hàng : EO124OPS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị kiểm tra đèn pha ô tô FD-2
Thiết bị kiểm tra đèn pha ô tô FD-2
Mã hàng : Model:FD-2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị kiểm tra đèn pha ô tô HT-3171-U.
Thiết bị kiểm tra đèn pha ô tô HT-3171-U.
Mã hàng : Model: HT-3171-U.
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kiểm tra phanh ra tốc độ và trượt ngang kết hợp ABST-180A-2
Kiểm tra phanh ra tốc độ và trượt ngang kết hợp ABST-180A-2
Mã hàng : Model:ABST-180A-2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị kiểm tra tốc độ xe con và xe tải SL-600 (CL3SP)
Thiết bị kiểm tra tốc độ xe con và xe tải  SL-600 (CL3SP)
Mã hàng : Model:SL-600 (CL3SP)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị kiểm tra Phanh xe con và xe tải hạng nhẹ SL-380
Thiết bị kiểm tra Phanh xe con và xe tải hạng nhẹ SL-380
Mã hàng : Model: SL-380
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị kiểm tra trượt ngang xe con và xe tải nhẹ SL-300
Thiết bị kiểm tra trượt ngang xe con và xe tải nhẹ SL-300
Mã hàng : Model:SL-300
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bệ cân trọng lượng trục xe SL-5WE
Bệ cân trọng lượng trục xe SL-5WE
Mã hàng : Model:SL-5WE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị kiểm tra tốc độ xe con và xe tải SL-680
Thiết bị kiểm tra tốc độ xe con và xe tải SL-680
Mã hàng : Model:SL-680
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị kiểm tra Phanh xe con và xe tải SL-580
Thiết bị kiểm tra Phanh xe con và xe tải SL-580
Mã hàng : Model:SL-580
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị kiểm tra trượt ngang xe con và xe tải SL-500
Thiết bị kiểm tra trượt ngang xe con và xe tải SL-500
Mã hàng : Model:SL-500
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bệ cân trọng lượng trục xe SL-10WE
Bệ cân trọng lượng trục xe SL-10WE
Mã hàng : Model:SL-10WE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Phần mềm kết nối máy tính Inspec V1214
Phần mềm kết nối máy tính Inspec V1214
Mã hàng : Model: V1214
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ lô tự do cho kiểm tra phanh xe nhiều cầu tải trọng đến 15 tấn
Bộ  lô tự do cho kiểm tra phanh xe nhiều cầu tải trọng đến 15 tấn
Mã hàng : Model:SL-680-2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy kiểm tra Phanh xe Buýt và xe tải SL-580-15
Máy  kiểm tra Phanh xe Buýt và xe tải SL-580-15
Mã hàng : Model:SL-580-15
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị kiểm tra tốc độ xe Buýt và xe tải SL-680-15
Thiết bị kiểm tra tốc độ xe Buýt và xe tải SL-680-15
Mã hàng : Model:SL-680-15
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị kiểm tra trượt ngang xe buýt và xe tải SL-515
Thiết bị kiểm tra trượt ngang xe buýt và xe tải SL-515
Mã hàng : Model: SL-515
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bệ cân trọng lượng trục xe tải
Bệ cân trọng lượng trục xe tải
Mã hàng : Model:SL-15WE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác