Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị nén khí.

» DỤNG CỤ KHÍ NÉN CẦM TAY

» Máy chà nhám hãng Shinano


Máy chà nhám nước Shinano SI-2322WR
Máy chà nhám nước Shinano SI-2322WR
Mã hàng : SI-2322WR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám tam giác Shinano SI-3200
Máy chà nhám tam giác Shinano SI-3200
Mã hàng : SI-3200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám tròn 6 inch- hút bụi Shinano SI- 3113-6M
Máy chà nhám tròn 6 inch- hút bụi Shinano SI- 3113-6M
Mã hàng : SI- 3113-6M
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám tròn 5 inch - hút bụi Shinano SI-3113A
Máy chà nhám tròn 5 inch - hút bụi Shinano SI-3113A
Mã hàng : SI-3113A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám– loại tròn ( 5 inch) Shinano SI-3101
Máy chà nhám– loại tròn ( 5 inch)  Shinano SI-3101
Mã hàng : SI-3101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám / đánh bóng – loại tròn ( mini 3 inch ) Shinano SI-2108
Máy chà nhám / đánh bóng – loại tròn ( mini 3 inch ) Shinano SI-2108
Mã hàng : SI-2108
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy chà nhám tròn ( mini 3 inch) Shinano SI-3102M
Máy chà nhám tròn ( mini 3 inch) Shinano SI-3102M
Mã hàng : SI-3102M
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác