Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị nén khí.

» DỤNG CỤ KHÍ NÉN CẦM TAY

» Súng vặn bu long hãng Shinano


Súng ½” tay ngang dùng khí nén Shinano SI-1325A
Súng ½” tay ngang dùng khí nén Shinano SI-1325A
Mã hàng : SI-1325A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng vặn bu long tay ngang 3/8 inch Shinano SL-1320A
Súng vặn bu long tay ngang 3/8 inch Shinano SL-1320A
Mã hàng : SL-1320A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng vặn bu long tay ngang 3/8 inch Shinano SL-1320A
Súng vặn bu long tay ngang 3/8 inch Shinano SL-1320A
Mã hàng : SL-1320A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng vặn bu long ½” dùng khí nén, Hai búa, 4 tốc độ Shinano SI-1650AH
Súng vặn bu long  ½” dùng khí nén, Hai búa, 4 tốc độ Shinano SI-1650AH
Mã hàng : SI-1650AH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng vặn bu long 1.5 inch dùng khí nén – Đầu ngắn Shinano SI-1900
Súng vặn bu long 1.5 inch  dùng khí nén – Đầu ngắn Shinano SI-1900
Mã hàng : SI-1900
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng vặn bu long ¾” dùng khí nén, Hai búa, 4 tốc độ Shinano SL-1550
Súng vặn bu long ¾” dùng khí nén, Hai búa, 4 tốc độ Shinano SL-1550
Mã hàng : SL-1550
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng vặn bu long 3/8” dùng khí nén, Hai búa, 4 tốc độ Shinano SI-1605SR
Súng vặn bu long 3/8” dùng khí nén, Hai búa, 4 tốc độ Shinano SI-1605SR
Mã hàng : SI-1605SR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng ½” dùng khí nén – Hai búa Shinano SI-1440T
Súng ½” dùng khí nén – Hai búa Shinano SI-1440T
Mã hàng : SI-1440T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng vặn bu long ½” dùng khí nén – Hai búa Shinano SI-1407T
Súng vặn bu long  ½” dùng khí nén – Hai búa Shinano SI-1407T
Mã hàng : SI-1407T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng vặn bu long ½” dùng khí nén, Hai búa, 4 tốc độ Shinano SI-1650X
Súng vặn bu long  ½” dùng khí nén, Hai búa, 4 tốc độ Shinano SI-1650X
Mã hàng : SI-1650X
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng vặn bu long ½” dùng khí nén, Hai búa, 4 tốc độ Shinano SI-1610
Súng vặn bu long ½” dùng khí nén, Hai búa, 4 tốc độ Shinano SI-1610
Mã hàng : SI-1610
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng mở bu lông 1/2 inch (Súng vặn bu lông) Shinano SI-1420T
Súng mở bu lông 1/2 inch (Súng vặn bu lông) Shinano SI-1420T
Mã hàng : SI-1420T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng vặn bu long ½” dùng khí nén, Hai búa, 4 tốc độ Shinano SI-1490BSR
Súng vặn bu long ½” dùng khí nén, Hai búa, 4 tốc độ Shinano SI-1490BSR
Mã hàng : SI-1490BSR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác