Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị nén khí.

» Linh phụ kiện máy nén khí TAIWAN

» Motor điện TAIWAN


Motor Điện 20HP - 15KW
Motor Điện 20HP - 15KW
Mã hàng : Taiwan 20HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor Điện 15HP - 11KW
Motor Điện 15HP - 11KW
Mã hàng : Taiwan 15HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor Điện 10HP - 7.5KW
Motor Điện 10HP - 7.5KW
Mã hàng : Taiwan 10HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor Điện 7.5HP - 5.5KW
Motor Điện 7.5HP - 5.5KW
Mã hàng : Taiwan 7.5HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor Điện 5.5HP - 4KW
Motor Điện 5.5HP - 4KW
Mã hàng : Taiwan 5.5HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor Điện 4HP - 3KW
Motor Điện 4HP - 3KW
Mã hàng : Taiwan 4HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor Điện 3HP - 2.2KW
Motor Điện 3HP - 2.2KW
Mã hàng : Taiwan 3HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor Điện 2HP - 1.5KW
Motor Điện 2HP - 1.5KW
Mã hàng : Taiwan 2HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor Điện 1.5HP - 1.1KW
Motor Điện 1.5HP - 1.1KW
Mã hàng : Taiwan 1.5HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Motor Điện 1HP - 0.75KW
Motor Điện 1HP - 0.75KW
Mã hàng : Taiwan 1HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác