Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị nén khí.

» Linh phụ kiện máy nén khí TAIWAN

» Thanh truyền TAIWAN


Thanh truyền 707
Thanh truyền 707
Mã hàng : Taiwan 707
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thanh truyền >0.9Mpa(95)
Thanh truyền >0.9Mpa(95)
Mã hàng : Taiwan 0.9(95)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thanh truyền 0.9Mpa(90)
Thanh truyền 0.9Mpa(90)
Mã hàng : Taiwan 0.9(90)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thanh truyền 0.6Mpa(90)
Thanh truyền 0.6Mpa(90)
Mã hàng : Taiwan 0.6(90)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thanh truyền 0.25Mpa(90)
Thanh truyền 0.25Mpa(90)
Mã hàng : Taiwan 0.25(90)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thanh truyền 0.25Mpa(65)
Thanh truyền 0.25Mpa(65)
Mã hàng : Taiwan 0.25(65)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thanh truyền 0.17Mpa(65)
Thanh truyền 0.17Mpa(65)
Mã hàng : Taiwan 0.17(65)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thanh truyền 0.12Mpa(51)
Thanh truyền 0.12Mpa(51)
Mã hàng : Taiwan 0.12(51)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác