Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị nén khí.

» Linh phụ kiện máy nén khí TAIWAN

» Xéc măng TAIWAN


Xéc măng 707(105)
Xéc măng 707(105)
Mã hàng : Taiwan 707(105)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xéc măng 707(55)
Xéc măng 707(55)
Mã hàng : Taiwan 707(55)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xéc măng 10HP - 0.9Mpa
Xéc măng 10HP - 0.9Mpa
Mã hàng : Taiwan 10HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xéc măng 5.5HP - 0.6Mpa
Xéc măng 5.5HP - 0.6Mpa
Mã hàng : Taiwan 5.5HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xéc măng 4HP - 0.36Mpa
Xéc măng 4HP - 0.36Mpa
Mã hàng : Taiwan 4HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xéc măng 3HP - 0.25Mpa
Xéc măng 3HP - 0.25Mpa
Mã hàng : Taiwan 3HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xéc măng 2HP - 0.17Mpa
Xéc măng 2HP - 0.17Mpa
Mã hàng : Taiwan 2HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xéc măng 1.5HP - 0.12Mpa
Xéc măng 1.5HP - 0.12Mpa
Mã hàng : Taiwan 1.5HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác