Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị nén khí.

» Súng bắn bu lông KOCU


Vỏ trước của Súng KC-660
Vỏ trước của Súng KC-660
Mã hàng : KC-660
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Vỏ trước của Súng KC-780
Vỏ trước của Súng KC-780
Mã hàng : KC-780
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Vỏ trước của Súng KC-860
Vỏ trước của Súng KC-860
Mã hàng : KC-860
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Vỏ trước của Súng KC-918
 Vỏ trước của Súng KC-918
Mã hàng : KC-918
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Vỏ trước của Súng KC-A12,
Vỏ trước của Súng KC-A12,
Mã hàng : KC-A12,
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Vỏ trước của Súng KC-85L
Vỏ trước của Súng KC-85L
Mã hàng : KC-85L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Vỏ trước của Súng KC-100A
Vỏ trước của Súng KC-100A
Mã hàng : KC-100A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lồng cho súng KC-660
Lồng cho súng KC-660
Mã hàng : KC-660
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lồng cho súng KC-780
Lồng cho súng KC-780
Mã hàng : KC-780
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lồng cho súng KC-860
Lồng cho súng KC-860
Mã hàng : KC-860
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lồng cho súng KC-918
Lồng cho súng KC-918
Mã hàng : KC-918
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lồng cho súng KC-A12
 Lồng cho súng KC-A12
Mã hàng : KC-A12
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lồng cho súng KC-85L.
Lồng cho súng KC-85L.
Mã hàng : KC-85L.
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lồng cho súng KC-100A
Lồng cho súng KC-100A
Mã hàng : KC-100A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cam cho súng KC-860
 Cam cho súng KC-860
Mã hàng : KC-860
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cam cho súng KC-918
 Cam cho súng KC-918
Mã hàng : KC-918
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cam cho súng KC-A12
Cam cho súng KC-A12
Mã hàng : KC-A12
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Búa cánh bướm cho súng KC-860
Búa cánh bướm cho súng KC-860
Mã hàng : KC-860
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Búa cánh bướm cho súng KC-918
 Búa cánh bướm cho súng KC-918
Mã hàng : KC-918
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Búa cánh bướm cho súng KC-A12
Búa cánh bướm cho súng KC-A12
Mã hàng : KC-A12
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Búa cánh bướm cho súng 85L
Búa cánh bướm cho súng 85L
Mã hàng : 85L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Búa cánh bướm cho súng KC-100A
Búa cánh bướm cho súng KC-100A
Mã hàng : KC-100A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ búa đôi cho súng KC-2811
Bộ búa đôi cho súng KC-2811
Mã hàng : KC-2811
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ búa đôi cho súng KC-3600
Bộ búa đôi cho súng KC-3600
Mã hàng : KC-3600
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ búa đôi cho súng KC-3900
Bộ búa đôi cho súng KC-3900
Mã hàng : KC-3900
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ búa đôi cho súng KC-660
Bộ búa đôi cho súng KC-660
Mã hàng : KC-660
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ búa đôi cho súng KC-780
Bộ búa đôi cho súng KC-780
Mã hàng : KC-780
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TRỤC CHO SÚNG KC-2811
TRỤC CHO SÚNG KC-2811
Mã hàng : KC-2811
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TRỤC CHO SÚNG KC-3600
TRỤC CHO SÚNG KC-3600
Mã hàng : KC-3600
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TRỤC CHO SÚNG KC-3900
 TRỤC CHO SÚNG KC-3900
Mã hàng : KC-3900
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TRỤC CHO SÚNG KC-660
TRỤC CHO SÚNG KC-660
Mã hàng : KC-660
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TRỤC CHO SÚNG KC-780
TRỤC CHO SÚNG KC-780
Mã hàng : KC-780
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TRỤC CHO SÚNG KC-860
TRỤC CHO SÚNG KC-860
Mã hàng : KC-860
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TRỤC CHO SÚNG KC-918
TRỤC CHO SÚNG KC-918
Mã hàng : KC-918
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TRỤC CHO SÚNG KC-A12
TRỤC CHO SÚNG KC-A12
Mã hàng : KC-A12
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TRỤC CHO SÚNG KC-85L
TRỤC CHO SÚNG KC-85L
Mã hàng : KC-85L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
TRỤC CHO SÚNG KC-100A
TRỤC CHO SÚNG KC-100A
Mã hàng : KC-100A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ PHÍP CHO SÚNG KC-2811
BỘ PHÍP CHO SÚNG KC-2811
Mã hàng : KC-2811
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ PHÍP CHO SÚNG KC-3600
BỘ PHÍP CHO SÚNG KC-3600
Mã hàng : KC-3600
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ PHÍP CHO SÚNG KC-3900
 BỘ PHÍP CHO SÚNG KC-3900
Mã hàng : KC-3900
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ PHÍP CHO SÚNG KC-660
BỘ PHÍP CHO SÚNG KC-660
Mã hàng : KC-660
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ PHÍP CHO SÚNG KC-780
 BỘ PHÍP CHO SÚNG KC-780
Mã hàng : KC-780
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ PHÍP CHO SÚNG KC-A12
BỘ PHÍP CHO SÚNG KC-A12
Mã hàng : KC-A12
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ PHÍP CHO SÚNG KC-860
BỘ PHÍP CHO SÚNG KC-860
Mã hàng : KC-860
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ PHÍP CHO SÚNG KC-85L
BỘ PHÍP CHO SÚNG KC-85L
Mã hàng : KC-85L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BỘ PHÍP CHO SÚNG KC-100A,
BỘ PHÍP CHO SÚNG KC-100A,
Mã hàng : KC-100A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
10PSC- BỘ KHỚP NỐI DÂY HƠI
10PSC- BỘ KHỚP NỐI DÂY HƠI
Mã hàng : 10PSC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
DÂY HƠI 1/2 15M 1 CUỘN CÓ 2 ĐẦU KHỚP NỐI
DÂY HƠI 1/2 15M 1 CUỘN CÓ 2 ĐẦU KHỚP NỐI
Mã hàng : 1/2 15M
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY THÁO QUANG NHÍP ĐIỆN Model:KC-5.5KW
MÁY THÁO QUANG NHÍP ĐIỆN Model:KC-5.5KW
Mã hàng : KC-5.5KW
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY THÁO QUANG NHÍP ĐIỆN Model: XSC-16K
MÁY THÁO QUANG NHÍP ĐIỆN Model: XSC-16K
Mã hàng : XSC-16K
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY THÁO QUANG NHÍP ĐIỆN Model: KC-3.0KW
MÁY THÁO QUANG NHÍP ĐIỆN Model: KC-3.0KW
Mã hàng : KC-3.0KW
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
THIẾT BỊ NÂNG SÚNG BULÔNG- TAY TRỢ LỰC KC-002
THIẾT BỊ NÂNG SÚNG BULÔNG- TAY TRỢ LỰC KC-002
Mã hàng : KC-002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN BULÔNG 1/2’’ 2 BÚA THƯƠNG HIỆU EAST EC-900N
SÚNG BẮN BULÔNG 1/2’’ 2 BÚA THƯƠNG HIỆU EAST EC-900N
Mã hàng : EC-900N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN BULÔNG 3/4’’ 2 BÚA THƯƠNG HIỆU EAST EC-1350N
SÚNG BẮN BULÔNG 3/4’’ 2 BÚA THƯƠNG HIỆU EAST EC-1350N
Mã hàng : EC-1350N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN BU-LÔNG 3/4’’ NGẮN THƯƠNG HIỆU EAST EC-1570N
SÚNG BẮN BU-LÔNG 3/4’’ NGẮN THƯƠNG HIỆU EAST EC-1570N
Mã hàng : EC-1570N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1’’ NGẮN THƯƠNG HIỆU EAST EC-1700N
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1’’ NGẮN THƯƠNG HIỆU EAST EC-1700N
Mã hàng : EC-1700N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN BU-LÔNG 3/4’’ THƯƠNG HIỆU EAST MODEL :EC-1800N
SÚNG BẮN BU-LÔNG 3/4’’ THƯƠNG HIỆU EAST MODEL :EC-1800N
Mã hàng : EC-1800N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG SIẾT BULÔNG 1” NGẮN THƯƠNG HIỆU EAST MODEL :EC-2180N
SÚNG SIẾT BULÔNG 1” NGẮN THƯƠNG HIỆU EAST MODEL :EC-2180N
Mã hàng : EC-2180N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG SIẾT BULÔNG 1” DÀI THƯƠNG HIỆU EAST MODEL :EC-2180N
SÚNG SIẾT BULÔNG 1” DÀI THƯƠNG HIỆU EAST MODEL :EC-2180N
Mã hàng : EC-2180N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG SIẾT BULÔNG 1” DÀI THƯƠNG HIỆU EAST MODEL :EC-2350N
SÚNG SIẾT BULÔNG 1” DÀI THƯƠNG HIỆU EAST MODEL :EC-2350N
Mã hàng : EC-2350N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG SIẾT BULÔNG 1” NGẮN THƯƠNG HIỆU EAST MODEL: EC-2980N
 SÚNG SIẾT BULÔNG 1” NGẮN THƯƠNG HIỆU EAST MODEL: EC-2980N
Mã hàng : EC-2980N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG SIẾT BULÔNG 1” DÀI THƯƠNG HIỆU EAST MODEL :EC-2980N
SÚNG SIẾT BULÔNG 1” DÀI THƯƠNG HIỆU EAST MODEL :EC-2980N
Mã hàng : EC-2980N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG SIẾT BULÔNG 1” NGẮN THƯƠNG HIỆU EAST MODEL: EC-3260N
SÚNG SIẾT BULÔNG 1” NGẮN THƯƠNG HIỆU EAST MODEL: EC-3260N
Mã hàng : EC-3260N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG SIẾT BULÔNG 1” DÀI THƯƠNG HIỆU EAST MODEL :EC-3260N
SÚNG SIẾT BULÔNG 1” DÀI THƯƠNG HIỆU EAST MODEL :EC-3260N
Mã hàng : :EC-3260N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG SIẾT BULÔNG 1” DÀI THƯƠNG HIỆU EAST MODEL :EC-3800N
SÚNG SIẾT BULÔNG 1” DÀI THƯƠNG HIỆU EAST MODEL :EC-3800N
Mã hàng : :EC-3800N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG SIẾT BULÔNG 1” DÀI THƯƠNG HIỆU EAST MODEL :EC-4180N
SÚNG SIẾT BULÔNG 1” DÀI THƯƠNG HIỆU EAST MODEL :EC-4180N
Mã hàng : EC-4180N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG SIẾT BULÔNG 1” NGẮN THƯƠNG HIỆU EASTEC-4450N
SÚNG SIẾT BULÔNG 1” NGẮN THƯƠNG HIỆU EASTEC-4450N
Mã hàng : EC-4450N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG SIẾT BULÔNG 1” DÀI THƯƠNG HIỆU EAST MODEL :EC-4600N
SÚNG SIẾT BULÔNG 1” DÀI THƯƠNG HIỆU EAST MODEL :EC-4600N
Mã hàng : EC-4600N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN BU-LÔNG 3/8’’,2 KC-2800A (3/8’’)
SÚNG BẮN BU-LÔNG 3/8’’,2 KC-2800A (3/8’’)
Mã hàng : KC-2800A (3/8’’)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1/2 ,2Búa Model:KC-2800B
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1/2 ,2Búa Model:KC-2800B
Mã hàng : KC-2800B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1/2 , 2 Búa KC-2811 (½’’
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1/2 , 2 Búa KC-2811 (½’’
Mã hàng : KC-2811 (½’’
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1/2 ,2Búa KC-3600 (½’’)
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1/2 ,2Búa KC-3600 (½’’)
Mã hàng : KC-3600 (½’’)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1/2 ,2Búa KC-3900 (½’’)
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1/2 ,2Búa KC-3900 (½’’)
Mã hàng : KC-3900 (½’’)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN BU-LÔNG 3/4 : 2 búa KC-660 (¾”)
SÚNG BẮN BU-LÔNG 3/4 : 2 búa KC-660 (¾”)
Mã hàng : KC-660
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN BU-LÔNG 3/4’’ MODEL:KC-681A
SÚNG BẮN BU-LÔNG 3/4’’ MODEL:KC-681A
Mã hàng : KC-681A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1’’ MODEL:KC-780
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1’’ MODEL:KC-780
Mã hàng : KC-780
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1” Ngắn MODEL:KC-681B
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1” Ngắn MODEL:KC-681B
Mã hàng : KC-681B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1’’Ngắn KC-860 (1”)
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1’’Ngắn KC-860 (1”)
Mã hàng : KC-860 (1”)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1” DÀI MODEL:KC-918
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1” DÀI MODEL:KC-918
Mã hàng : KC-918
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1’’INCH DÀI MODELKC-A12L
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1’’INCH DÀI MODELKC-A12L
Mã hàng : KC-A12L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1” DÀI MODEL:KC-85L
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1” DÀI MODEL:KC-85L
Mã hàng : :KC-85L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1INCH DÀI MODELKC-100A
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1INCH DÀI MODELKC-100A
Mã hàng : KC-100A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN G10/400
 MŨI KHOAN G10/400
Mã hàng : G10/400
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN G10/350
MŨI KHOAN G10/350
Mã hàng : G10/350
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN G20
MŨI KHOAN G20
Mã hàng : G20
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BÚA HƠI ĐỤC BÊ TÔNG KHASHAN KOCU TCA-7
BÚA HƠI ĐỤC BÊ TÔNG KHASHAN KOCU TCA-7
Mã hàng : KOCU TCA-7
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BÚA HƠI ĐỤC BÊ TÔNG KHASHAN KG20
BÚA HƠI ĐỤC BÊ TÔNG KHASHAN KG20
Mã hàng : KG20
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BÚA HƠI ĐỤC BÊ TÔNG KOCU KOCU-G15
BÚA HƠI ĐỤC BÊ TÔNG KOCU KOCU-G15
Mã hàng : KOCU-G15
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HƠI ĐỤC BÊ TÔNG KHASHAN -G11
HƠI ĐỤC BÊ TÔNG KHASHAN -G11
Mã hàng : KHASHAN -G11
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HƠI ĐỤC BÊ TÔNGKHASHAN KG10
HƠI ĐỤC BÊ TÔNGKHASHAN KG10
Mã hàng : KG10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

  Đối tác