Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị nén khí.

» Súng bắn bu lông KOCU

» BÚA ĐỤC BÊ TÔNG HÃNG KOCU


SÚNG BẮN BU-LÔNG 3/8’’,2 KC-2800A (3/8’’)
SÚNG BẮN BU-LÔNG 3/8’’,2 KC-2800A (3/8’’)
Mã hàng : KC-2800A (3/8’’)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1/2 ,2Búa Model:KC-2800B
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1/2 ,2Búa Model:KC-2800B
Mã hàng : KC-2800B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1/2 , 2 Búa KC-2811 (½’’
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1/2 , 2 Búa KC-2811 (½’’
Mã hàng : KC-2811 (½’’
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1/2 ,2Búa KC-3600 (½’’)
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1/2 ,2Búa KC-3600 (½’’)
Mã hàng : KC-3600 (½’’)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1/2 ,2Búa KC-3900 (½’’)
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1/2 ,2Búa KC-3900 (½’’)
Mã hàng : KC-3900 (½’’)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN BU-LÔNG 3/4 : 2 búa KC-660 (¾”)
SÚNG BẮN BU-LÔNG 3/4 : 2 búa KC-660 (¾”)
Mã hàng : KC-660
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN BU-LÔNG 3/4’’ MODEL:KC-681A
SÚNG BẮN BU-LÔNG 3/4’’  MODEL:KC-681A
Mã hàng : KC-681A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1’’ MODEL:KC-780
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1’’ MODEL:KC-780
Mã hàng : KC-780
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1” Ngắn MODEL:KC-681B
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1” Ngắn  MODEL:KC-681B
Mã hàng : KC-681B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1’’Ngắn KC-860 (1”)
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1’’Ngắn KC-860  (1”)
Mã hàng : KC-860 (1”)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1” DÀI MODEL:KC-918
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1”  DÀI MODEL:KC-918
Mã hàng : KC-918
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1’’INCH DÀI MODELKC-A12L
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1’’INCH DÀI MODELKC-A12L
Mã hàng : KC-A12L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1” DÀI MODEL:KC-85L
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1”  DÀI MODEL:KC-85L
Mã hàng : :KC-85L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1INCH DÀI MODELKC-100A
SÚNG BẮN BU-LÔNG 1INCH DÀI MODELKC-100A
Mã hàng : KC-100A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN G10/400
 MŨI KHOAN G10/400
Mã hàng : G10/400
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN G10/350
MŨI KHOAN G10/350
Mã hàng : G10/350
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MŨI KHOAN G20
MŨI KHOAN G20
Mã hàng : G20
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BÚA HƠI ĐỤC BÊ TÔNG KHASHAN KOCU TCA-7
BÚA HƠI ĐỤC BÊ TÔNG KHASHAN KOCU TCA-7
Mã hàng : KOCU TCA-7
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BÚA HƠI ĐỤC BÊ TÔNG KHASHAN KG20
BÚA HƠI ĐỤC BÊ TÔNG KHASHAN  KG20
Mã hàng : KG20
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
BÚA HƠI ĐỤC BÊ TÔNG KOCU KOCU-G15
BÚA HƠI ĐỤC BÊ TÔNG KOCU KOCU-G15
Mã hàng : KOCU-G15
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
HƠI ĐỤC BÊ TÔNGKHASHAN KG10
HƠI ĐỤC BÊ TÔNGKHASHAN KG10
Mã hàng : KG10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác