Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị nén khí.

» THIẾT BỊ DÙNG CHUNG CHO XƯỞNG


Máy sấy khí RIBAO RB30A – dùng cho máy 30HP
Máy sấy khí RIBAO RB30A – dùng cho máy 30HP
Mã hàng : RB30A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy sấy khí RIBAO RB20A – dùng cho máy 20HP
Máy sấy khí RIBAO RB20A – dùng cho máy 20HP
Mã hàng : RB20A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy sấy khí RIBAO RB15A – dùng cho máy 15HP
Máy sấy khí RIBAO RB15A – dùng cho máy 15HP
Mã hàng : RB15A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy sấy khí RIBAO RB10A – dùng cho máy 10HP
Máy sấy khí RIBAO RB10A – dùng cho máy 10HP
Mã hàng : RB10A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy sấy khí RIBAO RB7.5A – dùng cho máy 7.5HP
Máy sấy khí RIBAO RB7.5A – dùng cho máy 7.5HP
Mã hàng : RB7.5A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí trục vít có bình chứa Ribao HD-15-300– 15HP
Máy nén khí trục vít có bình chứa Ribao HD-15-300– 15HP
Mã hàng : HD-15-300– 15HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí trục vít có bình chứa Ribao HD-10-300 – 10HP
Máy nén khí trục vít có bình chứa Ribao HD-10-300 – 10HP
Mã hàng : HD-10-300 – 10HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí trục vít có bình chứa Ribao HD-7-300 – 7HP
Máy nén khí trục vít có bình chứa Ribao HD-7-300 – 7HP
Mã hàng : HD-7-300 – 7HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí trục vít Ribao HDS75D – 75HP
Máy nén khí trục vít Ribao HDS75D – 75HP
Mã hàng : HDS75D – 75HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí trục vít Ribao HDS50D – 50HP
Máy nén khí trục vít Ribao HDS50D – 50HP
Mã hàng : HDS50D – 50HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí trục vít Ribao HDS30D – 30HP
Máy nén khí trục vít Ribao HDS30D – 30HP
Mã hàng : HDS30D – 30HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí trục vít Ribao HD30 – 30HP
Máy nén khí trục vít Ribao HD30 – 30HP
Mã hàng : HD30 – 30HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí trục vít Ribao HD20 – 20HP
Máy nén khí trục vít Ribao HD20 – 20HP
Mã hàng : HD20 – 20HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí trục vít Ribao HD15 – 15HP
Máy nén khí trục vít Ribao HD15 – 15HP
Mã hàng : HD15 – 15HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí pittong áp cao Swan HVP310 – 10HP
Máy nén khí pittong áp cao Swan HVP310 – 10HP
Mã hàng : HVP310 – 10HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí pittong áp cao Swan HVP307 – 7.5 HP
Máy nén khí pittong áp cao Swan HVP307 – 7.5 HP
Mã hàng : HVP307 – 7.5 HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí pittong áp cao Swan HVP205 – 5HP
Máy nén khí pittong áp cao Swan HVP205 – 5HP
Mã hàng : HVP205 – 5HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí pittong Swan SVP310 – 10HP
Máy nén khí pittong Swan SVP310 – 10HP
Mã hàng : SVP310 – 10HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí pittong Swan SVP307– 7,5HP
Máy nén khí pittong Swan SVP307– 7,5HP
Mã hàng : SVP307
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí pittong Swan SVP205– 5HP
Máy nén khí pittong Swan SVP205– 5HP
Mã hàng : SVP205
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác