Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị nén khí.

» THIẾT BỊ DÙNG CHUNG CHO XƯỞNG

» Máy nén khí trục vít hãng Ribao


Máy nén khí trục vít Ribao HDS75D – 75HP
Máy nén khí trục vít Ribao HDS75D – 75HP
Mã hàng : HDS75D – 75HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí trục vít Ribao HDS50D – 50HP
Máy nén khí trục vít Ribao HDS50D – 50HP
Mã hàng : HDS50D – 50HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí trục vít Ribao HDS30D – 30HP
Máy nén khí trục vít Ribao HDS30D – 30HP
Mã hàng : HDS30D – 30HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí trục vít Ribao HD30 – 30HP
Máy nén khí trục vít Ribao HD30 – 30HP
Mã hàng : HD30 – 30HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí trục vít Ribao HD20 – 20HP
Máy nén khí trục vít Ribao HD20 – 20HP
Mã hàng : HD20 – 20HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí trục vít Ribao HD15 – 15HP
Máy nén khí trục vít Ribao HD15 – 15HP
Mã hàng : HD15 – 15HP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác