Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị nén khí.

» Thiết bị hãng anest iwata nhật bản


Súng phun sơn ô tô Iwata W400 1.3AW
Súng phun sơn ô tô Iwata W400 1.3AW
Mã hàng : Model:
Giá : 27,900,000
Súng phun sơn ô tô Iwata W400 1.3AW
Súng phun sơn ô tô Iwata W400 1.3AW
Mã hàng : Model:
Giá : 27,900,000
Súng phun sơn ô tô Iwata W400 1.3AW
Súng phun sơn ô tô Iwata W400 1.3AW
Mã hàng : Model:
Giá : 27,900,000
Đồng hồ điều chỉnh áp suất cho súng sơn AJR-02S-VG
Đồng hồ điều chỉnh áp suất cho súng sơn AJR-02S-VG
Mã hàng : Model:AJR-02S-VG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cốc sơn nhựa PCG-6P-M
Cốc sơn nhựa PCG-6P-M
Mã hàng : Model:PCG-6P-M
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cốc đựng sơn PC-4S
Cốc đựng sơn PC-4S
Mã hàng : Model:PC-4S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng phun sơn phủ bóng gốc nước W-400WB-142G
Súng phun sơn phủ bóng gốc nước W-400WB-142G
Mã hàng : Model:W-400WB-142G
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng phun sơn màu gốc nước W-400WB-132G
Súng phun sơn màu gốc nước W-400WB-132G
Mã hàng : Model:W-400WB-132G
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng phun sơn W-400-142G
Súng phun sơn W-400-142G
Mã hàng : Model:W-400-142G
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng phun sơn W-400-132G
Súng phun sơn W-400-132G
Mã hàng : Model:W-400-132G
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng phun sơn lót W-101-152G
Súng phun sơn lót W-101-152G
Mã hàng : Model:W-101-152G
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ Điều áp và lọc khí nén RR-A
Bộ Điều áp và lọc khí nén RR-A
Mã hàng : Model:RR-A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lọc tách sương tinh AMF3000B-14D
Lọc tách sương tinh AMF3000B-14D
Mã hàng : Model:AMF3000B-14D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lọc tách sương tinh AMF1750B-14D
Lọc tách sương tinh AMF1750B-14D
Mã hàng : Model:AMF1750B-14D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lọc tách sương ASF3000B-14D
Lọc tách sương ASF3000B-14D
Mã hàng : Model:ASF3000B-14D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lọc tách sương ASF2000B-14D
Lọc tách sương ASF2000B-14D
Mã hàng : Model:ASF2000B-14D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lọc đường ống chính ALF3000B-14D
Lọc đường ống chính ALF3000B-14D
Mã hàng : Model:ALF3000B-14D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Lọc đường ống chính ALF2000B-14D
Lọc đường ống chính ALF2000B-14D
Mã hàng : Model:ALF2000B-14D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy sấy khí RDGW-370B-5
Máy sấy khí RDGW-370B-5
Mã hàng : Model:RDGW-370B-5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy sấy khí RDGW-220B-5
Máy sấy khí RDGW-220B-5
Mã hàng : Model:RDGW-220B-5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy sấy khí RDGW-150B-5
Máy sấy khí RDGW-150B-5
Mã hàng : Model:RDGW-150B-5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí xoắn ốc không dầu SLPA-2201E
Máy nén khí xoắn ốc không dầu SLPA-2201E
Mã hàng : Model:SLPA-2201E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí xoắn ốc không dầu SLPA-1501E
Máy nén khí xoắn ốc không dầu SLPA-1501E
Mã hàng : Model:SLPA-1501E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí xoắn ốc không dầu SLPA-751E
Máy nén khí xoắn ốc không dầu SLPA-751E
Mã hàng : Model:SLPA-751E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí trục vít LRL-3701
Máy nén khí trục vít LRL-3701
Mã hàng : Model:LRL-3701
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí trục vít LRL-2201
Máy nén khí trục vít LRL-2201
Mã hàng : Model:LRL-2201
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí trục vít LRL-1501
Máy nén khí trục vít LRL-1501
Mã hàng : Model:LRL-1501
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí trục vít LRL-1501
Máy nén khí trục vít LRL-1501
Mã hàng : Model:LRL-1501
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác