Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị nén khí.

» Thiết bị hãng anest iwata nhật bản

» Súng phun sơn iwata nhật bản


Súng phun sơn ô tô Iwata W400 1.3AW
Súng phun sơn ô tô Iwata W400 1.3AW
Mã hàng : Model:
Giá : 27,900,000
Súng phun sơn ô tô Iwata W400 1.3AW
Súng phun sơn ô tô Iwata W400 1.3AW
Mã hàng : Model:
Giá : 27,900,000
Súng phun sơn ô tô Iwata W400 1.3AW
Súng phun sơn ô tô Iwata W400 1.3AW
Mã hàng : Model:
Giá : 27,900,000
Đồng hồ điều chỉnh áp suất cho súng sơn AJR-02S-VG
Đồng hồ điều chỉnh áp suất cho súng sơn AJR-02S-VG
Mã hàng : Model:AJR-02S-VG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cốc sơn nhựa PCG-6P-M
Cốc sơn nhựa PCG-6P-M
Mã hàng : Model:PCG-6P-M
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cốc đựng sơn PC-4S
Cốc đựng sơn PC-4S
Mã hàng : Model:PC-4S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng phun sơn phủ bóng gốc nước W-400WB-142G
Súng phun sơn phủ bóng gốc nước W-400WB-142G
Mã hàng : Model:W-400WB-142G
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng phun sơn màu gốc nước W-400WB-132G
Súng phun sơn màu gốc nước W-400WB-132G
Mã hàng : Model:W-400WB-132G
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng phun sơn W-400-142G
Súng phun sơn W-400-142G
Mã hàng : Model:W-400-142G
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng phun sơn W-400-132G
Súng phun sơn W-400-132G
Mã hàng : Model:W-400-132G
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng phun sơn lót W-101-152G
Súng phun sơn lót W-101-152G
Mã hàng : Model:W-101-152G
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác