Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị nén khí.

» Thiết bị hãng Trien (Sankyo – Japan)

» Cuộn dây hơi hãng Trien(sankyo-nhật bản)


Vỏ hộp chứa cuộn dây thu tự động 3 khoang sankyo SBB-3S
Vỏ hộp chứa cuộn dây thu tự động 3 khoang sankyo SBB-3S
Mã hàng : Model:SBB-3S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cuộn hơi nối dài (9m 1915DH beta italia
Cuộn hơi nối dài (9m 1915DH beta italia
Mã hàng : Model:1915DH
Giá : 7,200,000
Cuộn dây nước áp lực thấp GS I W-410
Cuộn dây nước áp lực thấp GS I W-410
Mã hàng : Model:GS I W-410
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cuộn dây thu tự động dùng cho mỡ hoặc nước áp lực cao GS I G-310
Cuộn dây thu tự động dùng cho mỡ hoặc nước áp lực cao GS I G-310
Mã hàng : Model:GS I G-310
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cuộn dây nước áp lực cao GS I H-310
Cuộn dây nước áp lực cao GS I H-310
Mã hàng : Model:GS I H-310
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cuộn dây kép nước và khí nén SLAW-2010
Cuộn dây kép nước và khí nén SLAW-2010
Mã hàng : Model:SLAW-2010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cuộn dây điện và dây hơi thu tự động loại có đèn TR2-A-CL
Cuộn dây điện và dây hơi thu tự động loại có đèn TR2-A-CL
Mã hàng : Model:TR2-A-CL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cuộn dây thu tự động loại hộp tròn UN-A2-C
Cuộn dây thu tự động loại hộp tròn UN-A2-C
Mã hàng : Model:UN-A2-C
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cuộn dây hơi thu tự động GS I A-310
Cuộn dây hơi thu tự động GS I A-310
Mã hàng : Model:GS I A-310
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cuộn dây hơi thu tự động cho xe tải GM I A-420
Cuộn dây hơi thu tự động cho xe tải GM I A-420
Mã hàng : Model:GM I A-420
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cuộn dây hơi thu tự động bằng nhựa PU sankyo triens THM-310Z
Cuộn dây hơi thu tự động bằng nhựa PU sankyo triens THM-310Z
Mã hàng : Model:THM-310Z
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác