Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị ngành lốp ô tô

» Dụng cụ hãng TAITEC

» Đá mài lốp xe TAITEC


Đá mài lốp xe (đường kính 44.4mm, chiều rộng 19mm, lớp tráng phủ 230 medium) 102
Đá mài lốp xe (đường kính 44.4mm, chiều rộng 19mm, lớp tráng phủ 230 medium) 102
Mã hàng : 102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đá mài lốp xe (đường kính 44.4mm, chiều rộng 19mm, lớp tráng phủ 390 medium) 104
Đá mài lốp xe (đường kính 44.4mm, chiều rộng 19mm, lớp tráng phủ 390 medium) 104
Mã hàng : 104
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đá mài lốp xe (đường kính 50.8mm, chiều rộng 19mm, lớp tráng phủ 230 medium) 130-230
Đá mài lốp xe (đường kính 50.8mm, chiều rộng 19mm, lớp tráng phủ 230 medium) 130-230
Mã hàng : 130-230
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đá mài lốp xe (đường kính 63.1mm, chiều rộng 26.9mm, lớp tráng phủ 230 medium) 109
Đá mài lốp xe (đường kính 63.1mm, chiều rộng 26.9mm, lớp tráng phủ 230 medium) 109
Mã hàng : 109
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác