Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị ngành lốp ô tô

» Dụng cụ hãng TAITEC

» Miếng vá lốp mành chéo tiêu chuẩn châu âu TAITEC


Miếng vá lốp mành chéo tiêu chuẩn châu âu đường kính 165mm TBTE-05
Miếng vá lốp mành chéo tiêu chuẩn châu âu đường kính 165mm TBTE-05
Mã hàng : TBTE-05
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Miếng vá lốp mành chéo tiêu chuẩn châu âu đường kính 130mm TBTE-04
Miếng vá lốp mành chéo tiêu chuẩn châu âu đường kính 130mm TBTE-04
Mã hàng : TBTE-04
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Miếng vá lốp mành chéo tiêu chuẩn châu âu đường kính 105mm TBTE-03
Miếng vá lốp mành chéo tiêu chuẩn châu âu đường kính 105mm TBTE-03
Mã hàng : TBTE-03
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Miếng vá lốp mành chéo tiêu chuẩn châu âu đường kính 80mm TBTE-02
Miếng vá lốp mành chéo tiêu chuẩn châu âu đường kính 80mm TBTE-02
Mã hàng : TBTE-02
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Miếng vá lốp mành chéo tiêu chuẩn châu âu đường kính 60mm TBTE-01
Miếng vá lốp mành chéo tiêu chuẩn châu âu đường kính 60mm TBTE-01
Mã hàng : TBTE-01
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác