Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị ngành lốp ô tô

» Dụng cụ hãng TAITEC

» Miếng vá nấm dùng cho xe con TAITEC


Miếng vá nấm dùng cho xe con đường kính thân nấm 8mm và miếng vá 50mm TMP-7
Miếng vá nấm dùng cho xe con đường kính thân nấm 8mm và miếng vá 50mm TMP-7
Mã hàng : TMP-7
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Miếng vá nấm dùng cho xe con đường kính thân nấm 6mm và miếng vá 50mm TMP-6
Miếng vá nấm dùng cho xe con đường kính thân nấm 6mm và miếng vá 50mm TMP-6
Mã hàng : TMP-6
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Miếng vá nấm dùng cho xe con đường kính thân nấm 4.5mm và miếng vá 45mm TMP-4.5
Miếng vá nấm dùng cho xe con đường kính thân nấm 4.5mm và miếng vá 45mm TMP-4.5
Mã hàng : TMP-4.5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Miếng vá nấm dùng cho xe con đường kính thân nấm 3mm và miếng vá 40mm TMP-03
Miếng vá nấm dùng cho xe con đường kính thân nấm 3mm và miếng vá 40mm TMP-03
Mã hàng : TMP-03
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác