Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị ngành lốp ô tô

» Dụng cụ hãng TAITEC

» Miếng vá săm tiêu chuẩn mỹ hình tròn TAITEC


Miếng vá săm tiêu chuẩn mỹ hình tròn đường kính 80mm ATP-80
Miếng vá săm tiêu chuẩn mỹ hình tròn đường kính 80mm ATP-80
Mã hàng : ATP-80
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Miếng vá săm tiêu chuẩn mỹ hình tròn đường kính 60mm ATP-60
Miếng vá săm tiêu chuẩn mỹ hình tròn đường kính 60mm ATP-60
Mã hàng : ATP-60
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Miếng vá săm tiêu chuẩn mỹ hình tròn đường kính 45mm ATP-45
Miếng vá săm tiêu chuẩn mỹ hình tròn đường kính 45mm ATP-45
Mã hàng : ATP-45
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Miếng vá săm tiêu chuẩn mỹ hình tròn đường kính 35mm ATP-35
Miếng vá săm tiêu chuẩn mỹ hình tròn đường kính 35mm ATP-35
Mã hàng : ATP-35
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác