Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị ngành lốp ô tô

» Dụng cụ hãng TAITEC

» Mũi khoan dùng cho vá nấm TAITEC


Mũi khoan dùng cho vá nấm với kích cỡ 105*8mm TW42379
Mũi khoan dùng cho vá nấm với kích cỡ 105*8mm TW42379
Mã hàng : TW42379
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan dùng cho vá nấm với kích cỡ 81*6mm TW42378
Mũi khoan dùng cho vá nấm với kích cỡ 81*6mm TW42378
Mã hàng : TW42378
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan dùng cho vá nấm với kích cỡ 75*4mm 610-40
Mũi khoan dùng cho vá nấm với kích cỡ 75*4mm 610-40
Mã hàng : 610-40
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan dùng cho vá nấm với kích cỡ 63*3mm 610-30
Mũi khoan dùng cho vá nấm với kích cỡ 63*3mm 610-30
Mã hàng : 610-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác