Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị ngành lốp ô tô

» Máy bơm mỡ

» Máy bơm mỡ hãng MASADA


Máy bơm mỡ khí nén MASADA MD-60
Máy bơm mỡ khí nén MASADA MD-60
Mã hàng : MD-60
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bơm mỡ khí nén MASADA MD-65
Máy bơm mỡ khí nén MASADA MD-65
Mã hàng : MD-65
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bơm mỡ khí nén MASADA MD-55
Máy bơm mỡ khí nén MASADA MD-55
Mã hàng : MD-55
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bơm mỡ tay MASADA MD-25
Máy bơm mỡ tay MASADA MD-25
Mã hàng : MD-25
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bơm mỡ đạp chân MASADA MD20
Máy bơm mỡ đạp chân MASADA MD20
Mã hàng : MD20
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác