Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

» Thiết bị ngành lốp ô tô

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị ngành lốp ô tô

» MÁY NÉN KHÍ


Đầu Máy Nén Khí Piston Jaguar HET90BP 7.5HP
Đầu Máy Nén Khí Piston Jaguar HET90BP 7.5HP
Mã hàng : HET90BP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Nén Khí Trục Vít Ingersoll Rand IR Infinity Series
Máy Nén Khí Trục Vít Ingersoll Rand IR Infinity Series
Mã hàng : IR Infinity Series
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Nén Khí Trục Vít IR Ingersoll Rand 30-37kW
Máy Nén Khí Trục Vít IR Ingersoll Rand 30-37kW
Mã hàng : 30-37kW
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Nén Khí Trục Vít Aykom ATV-5,5 Thổ Nhĩ Kỳ
Máy Nén Khí Trục Vít Aykom ATV-5,5 Thổ Nhĩ Kỳ
Mã hàng : ATV-5,5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Nén Khí Trục Vít Bằng Hơi Aykom ATV-15 Turkey
Máy Nén Khí Trục Vít Bằng Hơi Aykom ATV-15 Turkey
Mã hàng : ATV-15
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Nén Khí Trục Vít Dùng Hơi Aykom ATV-11
Máy Nén Khí Trục Vít Dùng Hơi Aykom ATV-11
Mã hàng : ATV-11
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Nén Khí Trục Vít Khí Nén Aykom ATV-7,5 Turkey
Máy Nén Khí Trục Vít Khí Nén Aykom ATV-7,5 Turkey
Mã hàng : ATV-7,5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Nén Khí Trục Vít Có Dầu Ingersoll Rand R-Series USA RS371_A8.5
Máy Nén Khí Trục Vít Có Dầu Ingersoll Rand R-Series USA RS371_A8.5
Mã hàng : RS371_A8.5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Nén Khí Piston 20 HP Ingersoll Rand 3000E20/12
Máy Nén Khí Piston 20 HP Ingersoll Rand 3000E20/12
Mã hàng : 3000E20/12
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Nén Khí Piston 10HP Aykom 22-530/10
Máy Nén Khí Piston 10HP Aykom 22-530/10
Mã hàng : 22-530/10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Nén Khí 5hp Swan SVU(P)-205
Máy Nén Khí 5hp Swan SVU(P)-205
Mã hàng : SVU(P)-205
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Nén Khí 7.5hp Swan SWU(P)-307
Máy Nén Khí 7.5hp Swan SWU(P)-307
Mã hàng : SWU(P)-307
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Nén Khí 15hp Swan SVU(P)-215
Máy Nén Khí 15hp Swan SVU(P)-215
Mã hàng : SVU(P)-215
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Nén Khí 10hp Swan SWU(P)-310
Máy Nén Khí 10hp Swan SWU(P)-310
Mã hàng : SWU(P)-310
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Nén Khí 1 Cấp 2HP Bình 100 Lít Jaguar EV51 220V
Máy Nén Khí 1 Cấp 2HP Bình 100 Lít Jaguar EV51 220V
Mã hàng : EV51
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Nén Khí 2 Cấp 3HP 100 Lít Jaguar HEV70-100 220v
Máy Nén Khí 2 Cấp 3HP 100 Lít Jaguar HEV70-100 220v
Mã hàng : HEV70-100
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Nén Khí 2 Cấp 3HP 160 Lít Jaguar HEV70-160 220v
Máy Nén Khí 2 Cấp 3HP 160 Lít Jaguar HEV70-160 220v
Mã hàng : HEV70-160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Nén Khí Piston 5HP Bình 260 Lít Jaguar HET80S 380v
Máy Nén Khí Piston 5HP Bình 260 Lít Jaguar HET80S 380v
Mã hàng : HET80S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Nén Khí Piston 1 Cấp 3HP 100 Lít Jaguar EV65
Máy Nén Khí Piston 1 Cấp 3HP 100 Lít Jaguar EV65
Mã hàng : EV65
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Nén Khí Piston 5HP 200 Lít Jaguar EV80 380v
Máy Nén Khí Piston 5HP 200 Lít Jaguar EV80 380v
Mã hàng : EV80
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Nén Khí Bơm Hơi 7.5HP 260 Lít Jaguar HET80-260 Taiwan
Máy Nén Khí Bơm Hơi 7.5HP 260 Lít Jaguar HET80-260 Taiwan
Mã hàng : HET80-260
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Nén Khí Piston Liberty 1 Cấp 3HP Bình Chứa 100 Lít V0.25/8BAR
Máy Nén Khí Piston Liberty 1 Cấp 3HP Bình Chứa 100 Lít V0.25/8BAR
Mã hàng : V0.25/8BAR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Nén Khí Piston Liberty 2 Cấp 3HP Bình Chứa 130 Lít V0.36/8BAR
Máy Nén Khí Piston Liberty 2 Cấp 3HP Bình Chứa 130 Lít V0.36/8BAR
Mã hàng : V0.36/8BAR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Nén Khí Piston Liberty 2 Cấp 4HP Bình Chứa 130 Lít V0.30/12.5BAR
Máy Nén Khí Piston Liberty 2 Cấp 4HP Bình Chứa 130 Lít V0.30/12.5BAR
Mã hàng : V0.30/12.5BAR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Nén Khí Piston Liberty 2 Cấp 4HP Bình Chứa 200 Lít W0.30/12.5BAR
Máy Nén Khí Piston Liberty 2 Cấp 4HP Bình Chứa 200 Lít W0.30/12.5BAR
Mã hàng : W0.30/12.5BAR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Nén Khí Piston 2 Cấp 5.5 HP Bình 200 Lít W0.36/200LP Chạy Xăng
Máy Nén Khí Piston 2 Cấp 5.5 HP Bình 200 Lít W0.36/200LP Chạy Xăng
Mã hàng : W0.36/200LP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Nén Khí Piston Liberty 2 Cấp 7.5 HP Bình 500 Lít W0.60/12.5BAR
Máy Nén Khí Piston Liberty 2 Cấp 7.5 HP Bình 500 Lít W0.60/12.5BAR
Mã hàng : W0.60/12.5BAR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Bơm Hơi Khí Nén 2 Cấp 10 HP Bình 500 Lít Liberty W0.80/12.5BAR
Máy Bơm Hơi Khí Nén 2 Cấp 10 HP Bình 500 Lít Liberty W0.80/12.5BAR
Mã hàng : W0.80/12.5BAR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Nén Khí Không Dầu Bơm Hơi Giảm Âm Liberty 1 Cấp 3hp HV-0.22
Máy Nén Khí Không Dầu Bơm Hơi Giảm Âm Liberty 1 Cấp 3hp HV-0.22
Mã hàng : HV-0.22
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí chống ồn BAO HUA JK –U5502/8
Máy nén khí chống ồn BAO HUA JK –U5502/8
Mã hàng : JK –U5502/8
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí chống ồn BAO HUA JK–U550-1
Máy nén khí chống ồn  BAO HUA JK–U550-1
Mã hàng : JK–U550-1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí chống ồn BAO HUA JK -U5503
Máy nén khí chống ồn BAO HUA JK -U5503
Mã hàng : JK -U5503
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí chống ồn BAO HUA JK-U750
Máy nén khí chống ồn BAO HUA JK-U750
Mã hàng : JK-U750
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí chống ồn BAO HUA JK-U400-2
Máy nén khí chống ồn BAO HUA JK-U400-2
Mã hàng : JK-U400-2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí PUMA PM-V-0.25/8-90L
Máy nén khí PUMA PM-V-0.25/8-90L
Mã hàng : PM-V-0.25/8-90L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí PUMA PM-V-0.25/8-150L
Máy nén khí PUMA PM-V-0.25/8-150L
Mã hàng : PM-V-0.25/8-150L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí PUMA PM-W-0.46/8-330L
Máy nén khí PUMA PM-W-0.46/8-330L
Mã hàng : PM-W-0.46/8-330L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí PUMA PM-W-0.9/8-330L
Máy nén khí PUMA PM-W-0.9/8-330L
Mã hàng : PM-W-0.9/8-330L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí PUMA PM-W-0.95/12.5-330L
Máy nén khí PUMA PM-W-0.95/12.5-330L
Mã hàng : PM-W-0.95/12.5-330L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí PUMA W-1.7/8-500L
Máy nén khí PUMA W-1.7/8-500L
Mã hàng : W-1.7/8-500L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí PUMA W-1.85/12.5-500L
Máy nén khí PUMA W-1.85/12.5-500L
Mã hàng : W-1.85/12.5-500L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị bơm lốp bằng khí ni tơ YS-3000
Thiết bị bơm lốp bằng khí ni tơ YS-3000
Mã hàng : YS-3000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy sấy khí KT KT000
Máy sấy khí KT KT000
Mã hàng : KT000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí JINKUI 90L
Máy nén khí JINKUI 90L
Mã hàng : 90L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí JINKUI 150L
Máy nén khí JINKUI 150L
Mã hàng : 150L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí JINKUI 220L
Máy nén khí JINKUI 220L
Mã hàng : 220L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí JINKUI 330L
Máy nén khí JINKUI 330L
Mã hàng : 330L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí JINKUI 500L
Máy nén khí JINKUI 500L
Mã hàng : 500L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ĐẦU MÁY NÉN KHÍ KENJI KJ2-H
ĐẦU MÁY NÉN KHÍ KENJI KJ2-H
Mã hàng : KJ2-H
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ HANSHIN NH-10
MÁY NÉN KHÍ HANSHIN NH-10
Mã hàng : NH-10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ HANSHIN NH-20
MÁY NÉN KHÍ HANSHIN NH-20
Mã hàng : NH-20
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ KENJI KJ2-3/5.5
MÁY NÉN KHÍ KENJI KJ2-3/5.5
Mã hàng : KJ2-3/5.5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ KENJI KJ2-7.5
MÁY NÉN KHÍ KENJI KJ2-7.5
Mã hàng : KJ2-7.5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ KENJI KJ2-10/15
MÁY NÉN KHÍ KENJI KJ2-10/15
Mã hàng : KJ2-10/15
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ MEIJI G-150CK
MÁY NÉN KHÍ MEIJI G-150CK
Mã hàng : G-150CK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ MEIJI G-110CK
MÁY NÉN KHÍ MEIJI G-110CK
Mã hàng : G-110CK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ MEIJI G-75CK
MÁY NÉN KHÍ MEIJI G-75CK
Mã hàng : G-75CK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ MEIJI G-55CK
MÁY NÉN KHÍ MEIJI G-55CK
Mã hàng : G-55CK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ MEIJI G-37
MÁY NÉN KHÍ MEIJI G-37
Mã hàng : G-37
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ MEIJI G-22CK
MÁY NÉN KHÍ MEIJI G-22CK
Mã hàng : G-22CK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MÁY NÉN KHÍ MEIJI G-15CK
MÁY NÉN KHÍ MEIJI G-15CK
Mã hàng : G-15CK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác