Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị ngành lốp ô tô

» MÁY NÉN KHÍ

» Máy nén khí hãng Jaguar


Đầu Máy Nén Khí Piston Jaguar HET90BP 7.5HP
Đầu Máy Nén Khí Piston Jaguar HET90BP 7.5HP
Mã hàng : HET90BP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Nén Khí 1 Cấp 2HP Bình 100 Lít Jaguar EV51 220V
Máy Nén Khí 1 Cấp 2HP Bình 100 Lít Jaguar EV51 220V
Mã hàng : EV51
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Nén Khí 2 Cấp 3HP 100 Lít Jaguar HEV70-100 220v
Máy Nén Khí 2 Cấp 3HP 100 Lít Jaguar HEV70-100 220v
Mã hàng : HEV70-100
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Nén Khí 2 Cấp 3HP 160 Lít Jaguar HEV70-160 220v
Máy Nén Khí 2 Cấp 3HP 160 Lít Jaguar HEV70-160 220v
Mã hàng : HEV70-160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Nén Khí Piston 5HP Bình 260 Lít Jaguar HET80S 380v
Máy Nén Khí Piston 5HP Bình 260 Lít Jaguar HET80S 380v
Mã hàng : HET80S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Nén Khí Piston 1 Cấp 3HP 100 Lít Jaguar EV65
Máy Nén Khí Piston 1 Cấp 3HP 100 Lít Jaguar EV65
Mã hàng : EV65
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Nén Khí Piston 5HP 200 Lít Jaguar EV80 380v
Máy Nén Khí Piston 5HP 200 Lít Jaguar EV80 380v
Mã hàng : EV80
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy Nén Khí Bơm Hơi 7.5HP 260 Lít Jaguar HET80-260 Taiwan
Máy Nén Khí Bơm Hơi 7.5HP 260 Lít Jaguar HET80-260 Taiwan
Mã hàng : HET80-260
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác