Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị ngành lốp ô tô

» MÁY NÉN KHÍ

» MÁY NÉN KHÍ HÃNG TURBOR


Bình chứa khí inox 1000 lít TURBOR INOX 1000
Bình chứa khí inox 1000 lít TURBOR INOX 1000
Mã hàng : INOX 1000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bình nén khí inox 2000 lít TURBOR INOX 2000
Bình nén khí inox 2000 lít TURBOR INOX 2000
Mã hàng : INOX 2000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí 2HP kiểu piston 1 cấp nén TURBOR V-0.25/8
Máy nén khí 2HP kiểu piston 1 cấp nén TURBOR  V-0.25/8
Mã hàng : V-0.25/8
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bình khí nén 10,000 lít TURBOR BKM-10000
Bình khí nén 10,000 lít TURBOR BKM-10000
Mã hàng : BKM-10000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bình khí nén 8000 Lít TURBOR BKM-8000
Bình khí nén 8000 Lít TURBOR BKM-8000
Mã hàng : BKM-8000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bình khí nén 6000 lít TURBOR BKM-6000
Bình khí nén 6000 lít TURBOR BKM-6000
Mã hàng : BKM-6000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bình khí nén 4000 lít TURBOR BKM-4000
Bình khí nén 4000 lít TURBOR BKM-4000
Mã hàng : BKM-4000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bình khí nén 3500 lít TURBOR BKM-3500
Bình khí nén 3500 lít TURBOR BKM-3500
Mã hàng : BKM-3500
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bình khí nén 3000 lít TURBOR BKM-3000
Bình khí nén 3000 lít TURBOR BKM-3000
Mã hàng : BKM-3000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bình khí nén 2500 lít TURBOR BKM-2500
Bình khí nén 2500 lít TURBOR BKM-2500
Mã hàng : BKM-2500
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bình khí nén 2000 lít TURBOR BKM-2000
Bình khí nén 2000 lít TURBOR BKM-2000
Mã hàng : BKM-2000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bình khí nén 1500 lít TURBOR BKM-1500
Bình khí nén 1500 lít TURBOR BKM-1500
Mã hàng : BKM-1500
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bình khí nén kiểu nằm 1-15m3 TURBOR BKM-1000/15000
Bình khí nén kiểu nằm 1-15m3 TURBOR BKM-1000/15000
Mã hàng : BKM-1000/15000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bình khí nén 1000 lít TURBOR BMK-1000
Bình khí nén 1000 lít TURBOR BMK-1000
Mã hàng : BMK-1000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bình khí nén 500 lít TURBOR BMK-500
Bình khí nén 500 lít TURBOR  BMK-500
Mã hàng : BMK-500
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí piston 15 HP TURBOR W-1.1/12.5
Máy nén khí piston 15 HP TURBOR W-1.1/12.5
Mã hàng : W-1.1/12.5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí piston 10 HP bình chứa khí 500 lít TURBOR W-0.8/12.5
Máy nén khí piston 10 HP bình chứa khí 500 lít TURBOR W-0.8/12.5
Mã hàng : W-0.8/12.5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí piston 10 HP TURBOR W-0.8/12.5
Máy nén khí piston 10 HP TURBOR W-0.8/12.5
Mã hàng : W-0.8/12.5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí piston 7.5 HP TURBOR W-0.60/12.5
Máy nén khí piston 7.5 HP TURBOR  W-0.60/12.5
Mã hàng : W-0.60/12.5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí piston 5.5 HP TURBOR V-0.48/8
Máy nén khí piston 5.5 HP TURBOR V-0.48/8
Mã hàng : V-0.48/8
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí 4HP kiểu piston 1 cấp nén TURBOR V-0.28/8
Máy nén khí 4HP kiểu piston 1 cấp nén TURBOR V-0.28/8
Mã hàng : V-0.28/8
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nén khí 3HP kiểu piston 1 cấp nén TURBOR V-0.25/8
Máy nén khí 3HP kiểu piston 1 cấp nén TURBOR  V-0.25/8
Mã hàng : V-0.25/8
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác