Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị ngành lốp ô tô

» MÁY RA VÀO LỐP

» Máy ra vào lốp hãng GIULIANO


Máy ra vào lốp xe kiểu tự động GUILIANO J-BOSS
Máy ra vào lốp xe kiểu tự động GUILIANO J-BOSS
Mã hàng : J-BOSS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy ra vào lốp tự động GIULIANO SL 228 PRO
Máy ra vào lốp tự động GIULIANO SL 228 PRO
Mã hàng : SL 228 PRO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy ra vào lốp kiểu rô bốt hiệu GIULIANO ITALY Crossage EVO Plus
Máy ra vào lốp kiểu rô bốt hiệu GIULIANO ITALY Crossage EVO Plus
Mã hàng : Crossage EVO Plus
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy ra vào lốp tự động GIULIANO QUEEN - ITALY
Máy ra vào lốp tự động GIULIANO QUEEN - ITALY
Mã hàng : QUEEN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy ra vào lốp tự động GIULIANO X-BOSS
 Máy ra vào lốp tự động GIULIANO X-BOSS
Mã hàng : X-BOSS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy ra vào lốp tự động SL22 GIULIANO, ITALY
Máy ra vào lốp tự động SL22 GIULIANO, ITALY
Mã hàng : SL22
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy làm lốp tự động GIULIANO SL-22 PRO - ITALY
Máy làm lốp tự động GIULIANO SL-22 PRO - ITALY
Mã hàng : SL-22 PRO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy ra vào lốp GIULIANO SL11 - ITALY
Máy ra vào lốp GIULIANO SL11 - ITALY
Mã hàng : SL11
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác