Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

» Thiết bị ngành lốp ô tô

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị ngành lốp ô tô

» MÁY RỬA XE JETTA


Máy rửa xe ITALY 3KW-150Bar EUROTECH EU3000
Máy rửa xe ITALY 3KW-150Bar EUROTECH  EU3000
Mã hàng : EU3000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rửa xe ITALY 5,5KW-200Bar EUROTECH EUR5500
Máy rửa xe ITALY 5,5KW-200Bar EUROTECH EUR5500
Mã hàng : EUR5500
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rửa xe ITALY 7,5KW-200Bar EUROTECH EUR7500
Máy rửa xe ITALY 7,5KW-200Bar EUROTECH EUR7500
Mã hàng : EUR7500
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy phun rửa công nghiệp 22KW-500Bar HAWK HK2200P
Máy phun rửa công nghiệp 22KW-500Bar HAWK HK2200P
Mã hàng : HK2200P
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy phun rửa công nghiệp 15KW-350Bar HAWK HK1500P
Máy phun rửa công nghiệp 15KW-350Bar HAWK HK1500P
Mã hàng : HK1500P
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rửa xe 2,2KW JETTA JET2200P
Máy rửa xe 2,2KW JETTA JET2200P
Mã hàng : JET2200P
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rửa xe 3KW JETTA JET3000P-150 ( 2200PSI )
Máy rửa xe 3KW JETTA JET3000P-150 ( 2200PSI )
Mã hàng : JET3000P-150
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rửa xe 3KW JETTA JET3000P-120
Máy rửa xe 3KW JETTA JET3000P-120
Mã hàng : JET3000P-120
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rửa xe 5,5 KW JETTA JET5500P-250T
Máy rửa xe 5,5 KW JETTA JET5500P-250T
Mã hàng : JET5500P-250T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rửa xe 7,5KW JETTA JET7500P-250T
Máy rửa xe 7,5KW JETTA JET7500P-250T
Mã hàng : JET7500P-250T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy phun rửa công nghiệp 11 KW-170bar HAWK HK1100P
Máy phun rửa công nghiệp 11 KW-170bar HAWK HK1100P
Mã hàng : HK1100P
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rửa xe 2,2 KW JETTA JET2200P-100
Máy rửa xe 2,2 KW JETTA JET2200P-100
Mã hàng : JET2200P-100
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rửa xe 1,8KW JETTA JET1800-70
Máy rửa xe 1,8KW JETTA JET1800-70
Mã hàng : JET1800-70
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác