Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị ngành lốp ô tô

» MÁY RỬA XE JETTA

» MÁY RỬA XE hãng JETTA


Máy rửa xe 2,2KW JETTA JET2200P
Máy rửa xe 2,2KW JETTA JET2200P
Mã hàng : JET2200P
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rửa xe 3KW JETTA JET3000P-150 ( 2200PSI )
Máy rửa xe 3KW JETTA JET3000P-150 ( 2200PSI )
Mã hàng : JET3000P-150
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rửa xe 3KW JETTA JET3000P-120
Máy rửa xe 3KW JETTA JET3000P-120
Mã hàng : JET3000P-120
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rửa xe 5,5 KW JETTA JET5500P-250T
Máy rửa xe 5,5 KW JETTA JET5500P-250T
Mã hàng : JET5500P-250T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rửa xe 7,5KW JETTA JET7500P-250T
Máy rửa xe 7,5KW JETTA JET7500P-250T
Mã hàng : JET7500P-250T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rửa xe 2,2 KW JETTA JET2200P-100
Máy rửa xe 2,2 KW JETTA JET2200P-100
Mã hàng : JET2200P-100
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rửa xe 1,8KW JETTA JET1800-70
Máy rửa xe 1,8KW JETTA JET1800-70
Mã hàng : JET1800-70
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác