Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị ngành lốp ô tô

» MIẾNG VÁ, KEO VÁ

» Miếng vá xăm lốp hãng Quik Fix


Miếng Vá Lốp Bố Chéo (Bias) Quik Fix B-3 100x100mm
Miếng Vá Lốp Bố Chéo (Bias) Quik Fix B-3 100x100mm
Mã hàng : B-3
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Miếng Vá Lốp Bố Chéo Quik Fix B-5 (165x165mm)
Miếng Vá Lốp Bố Chéo Quik Fix B-5 (165x165mm)
Mã hàng : B-5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Miếng Vá Vỏ Lốp Quik Fix No.12 (60mm)
Miếng Vá Vỏ Lốp Quik Fix No.12 (60mm)
Mã hàng : No.12
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Sợi Vá Rút Vá Vỏ Lốp Xe Không Ruột Khẩn Cấp Quik Fix SV
Sợi Vá Rút Vá Vỏ Lốp Xe Không Ruột Khẩn Cấp Quik Fix SV
Mã hàng : SV
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Miếng Vá Săm Lốp Tròn Quik Fix No. 11 USA
Miếng Vá Săm Lốp Tròn Quik Fix No. 11 USA
Mã hàng : No. 11
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Miếng Vá Săm Lốp Tròn Quik Fix No.10 USA
Miếng Vá Săm Lốp Tròn Quik Fix No.10 USA
Mã hàng : No.10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ Dùi Rút Vá Lốp Khẩn Cấp Quik Fix Repair Kit
Bộ Dùi Rút Vá Lốp Khẩn Cấp Quik Fix Repair Kit
Mã hàng : Repair Kit
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Miếng Vá Săm Lốp Đa Năng Quik Fix U-4.5 (45mm)
Miếng Vá Săm Lốp Đa Năng Quik Fix U-4.5 (45mm)
Mã hàng : U-4.5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Miếng Vá Săm Lốp Đa Năng Quik Fix U-6 (55mm)
Miếng Vá Săm Lốp Đa Năng Quik Fix U-6 (55mm)
Mã hàng : U-6
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Miếng Vá Lốp Bố Chéo (Bias) Quik Fix B-4 130X130mm
Miếng Vá Lốp Bố Chéo (Bias) Quik Fix B-4 130X130mm
Mã hàng : B-4
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Miếng Vá Lốp Bố Thẳng Radial Quik Fix R-10HD (45x75mm)
Miếng Vá Lốp Bố Thẳng Radial Quik Fix R-10HD (45x75mm)
Mã hàng : R-10HD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Miếng Vá Lốp Bố Thẳng (Radial) 75x145mm Quik Fix R-14
Miếng Vá Lốp Bố Thẳng (Radial) 75x145mm Quik Fix R-14
Mã hàng : R-14
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Miếng Vá Lốp Bố Thẳng (Radial) 75x125mm Quik Fix R-20
Miếng Vá Lốp Bố Thẳng (Radial) 75x125mm Quik Fix R-20
Mã hàng : R-20
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Miếng Vá Lốp Bố Thẳng Quik Fix R-22 (Radial) 75x165mm
Miếng Vá Lốp Bố Thẳng Quik Fix R-22 (Radial) 75x165mm
Mã hàng : R-22
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Miếng Vá Săm Hình Oval (65x45mm) Quik Fix No.17
Miếng Vá Săm Hình Oval (65x45mm) Quik Fix No.17
Mã hàng : No.17
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Miếng Vá Săm Hình Oval (100x50mm) Quik Fix No. 18
Miếng Vá Săm Hình Oval (100x50mm) Quik Fix No. 18
Mã hàng : No. 18
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
MIẾNG VÁ SĂM HÌNH TRÒN QUIK FIX (80MM) 13#
MIẾNG VÁ SĂM HÌNH TRÒN QUIK FIX (80MM) 13#
Mã hàng : 13#
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Miếng Vá Lốp Bố Thẳng Quik Fix R-33 (100x125mm) USA
Miếng Vá Lốp Bố Thẳng Quik Fix R-33 (100x125mm) USA
Mã hàng : R-33
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Miếng Vá Lốp Bố Thẳng Quik Fix R-40 USA
Miếng Vá Lốp Bố Thẳng Quik Fix R-40 USA
Mã hàng : R-40
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Miếng Vá Lốp Bố Thẳng Quik Fix R-42 (125x250mm) USA
Miếng Vá Lốp Bố Thẳng Quik Fix R-42 (125x250mm) USA
Mã hàng : R-42
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Miếng Vá Săm Lốp Quik Fix RB-0 (60mm) USA
Miếng Vá Săm Lốp Quik Fix RB-0 (60mm) USA
Mã hàng : RB-0
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Miếng Vá Săm Lốp Quik Fix RB-1 (75mm) USA
Miếng Vá Săm Lốp Quik Fix RB-1 (75mm) USA
Mã hàng : RB-1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Miếng Vá Vỏ Lốp Xe Quik Fix No. 11 Hộp 50 Miếng NO.11-50
Miếng Vá Vỏ Lốp Xe Quik Fix No. 11 Hộp 50 Miếng NO.11-50
Mã hàng : NO.11-50
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Miếng Vá Vỏ Lốp Xe Quik Fix NO. 12 60mm Hộp 50 Miếng NO.12-50
Miếng Vá Vỏ Lốp Xe Quik Fix NO. 12 60mm Hộp 50 Miếng NO.12-50
Mã hàng : NO.12-50
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác