Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị ngành lốp ô tô

» MIẾNG VÁ, KEO VÁ

» NẤM VÁ MARUNI


NẤM VÁ PW-3505 (KÍCH CỠ 5X35MM) 20 CÁI/HỘP
NẤM VÁ PW-3505 (KÍCH CỠ 5X35MM) 20 CÁI/HỘP
Mã hàng : PW-3505
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
NẤM VÁ PW-3505_C (KÍCH CỠ 5X35MM) 1 CÁI
NẤM VÁ PW-3505_C (KÍCH CỠ 5X35MM) 1 CÁI
Mã hàng : PW-3505_C
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
NẤM VÁ PW-4007 (KÍCH CỠ 7X40MM) 16 CÁI/HỘP
NẤM VÁ PW-4007 (KÍCH CỠ 7X40MM) 16 CÁI/HỘP
Mã hàng : PW-4007
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
NẤM VÁ PW-4007_C (KÍCH CỠ 7X40MM) 1 CÁI
NẤM VÁ PW-4007_C (KÍCH CỠ 7X40MM) 1 CÁI
Mã hàng : PW-4007_C
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
NẤM VÁ PW-5609 (KÍCH CỠ 9X56MM) 20 CÁI/HỘP
NẤM VÁ PW-5609 (KÍCH CỠ 9X56MM) 20 CÁI/HỘP
Mã hàng : PW-5609
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
NẤM VÁ PW-5609_C (KÍCH CỠ 9X56MM) 1 CÁI
NẤM VÁ PW-5609_C (KÍCH CỠ 9X56MM) 1 CÁI
Mã hàng : PW-5609_C
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
NẤM VÁ EP-0 MINI (KÍCH CỠ 7X35MM) 50 CÁI/HỘP
NẤM VÁ EP-0 MINI (KÍCH CỠ 7X35MM) 50 CÁI/HỘP
Mã hàng : EP-0 MINI
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác