Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

» Thiết bị ngành lốp ô tô

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị ngành lốp ô tô

» THIẾT BỊ NÂNG HẠ


Kích nâng hầm sửa chữa 14 tấn Rotary GHUSFFT14
Kích nâng hầm sửa chữa 14 tấn Rotary GHUSFFT14
Mã hàng : GHUSFFT14
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích nâng hầm sửa chữa 14 tấn Rotary GHUSLP14
Kích nâng hầm sửa chữa 14 tấn Rotary GHUSLP14
Mã hàng : GHUSLP14
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đội kê xe 6 tấn OTC OTC-1736A
Đội kê xe 6 tấn OTC OTC-1736A
Mã hàng : OTC-1736A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu 10 tấn OTC OTC-5110
Kích cá sấu 10 tấn OTC OTC-5110
Mã hàng : OTC-5110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mễ kê xe 6 tấn OTC 1736
Mễ kê xe 6 tấn OTC 1736
Mã hàng : OTC-1736
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mễ kê xe 3 tấn OTC 1733
Mễ kê xe 3 tấn OTC 1733
Mã hàng : OTC-1733
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đội thuỷ lực OTC 5312T
Đội thuỷ lực OTC 5312T
Mã hàng : OTC-5312T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đội thuỷ lực OTC 9314
Đội thuỷ lực OTC 9314
Mã hàng : OTC-9314
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đội cá sấu 3 tấn OTC 5203
Đội cá sấu 3 tấn OTC 5203
Mã hàng : OTC-5203
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đội cá sấu 10 tấn OTC 5110
Đội cá sấu 10 tấn OTC 5110
Mã hàng : OTC-5110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đội cá sấu 10 tấn OTC 1510B
Đội cá sấu 10 tấn OTC 1510B
Mã hàng : OTC-1510B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu 5 tấn FHM LYC5
Kích cá sấu 5 tấn FHM LYC5
Mã hàng : LYC5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích đội 30 tấn bằng thủy lực hoặc khí
Kích đội 30 tấn bằng thủy lực hoặc khí
Mã hàng : MD000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích nâng bằng ren 3 tấn JACKSTAND
Kích nâng bằng ren 3 tấn JACKSTAND
Mã hàng : MD000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích nâng bằng ren 3 tấn TOIRIN
Kích nâng bằng ren 3 tấn TOIRIN
Mã hàng : MD000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích nâng bằng ren 6 tấn JACKSTAND
Kích nâng bằng ren 6 tấn JACKSTAND
Mã hàng : MD000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu thiết bị nâng thủy lực 3,5 tấn MINGLANG MD000
Kích cá sấu thiết bị nâng thủy lực 3,5 tấn MINGLANG MD000
Mã hàng : MD000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu thiết bị nâng thủy lực 4 tấn SANLI MD000
Kích cá sấu thiết bị nâng thủy lực 4 tấn SANLI MD000
Mã hàng : MD000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích con đội 20 tấn bằng tay KDD20
Kích con đội 20 tấn bằng tay KDD20
Mã hàng : KDD20
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích con đội 32 tấn bằng tay KDD32
Kích con đội 32 tấn bằng tay KDD32
Mã hàng : KDD32
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích con đội 50 tấn bằng tay KDD50
Kích con đội 50 tấn bằng tay KDD50
Mã hàng : KDD50
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giá đỡ an toàn 30 tấn-Mễ Kê 30 tấn-Kích đỡ bằng ren MK30T
Giá đỡ an toàn 30 tấn-Mễ Kê 30 tấn-Kích đỡ bằng ren MK30T
Mã hàng : MK30T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÍCH CÁ SẤU 04 TẤN NANYU KCS4T
KÍCH CÁ SẤU 04 TẤN NANYU KCS4T
Mã hàng : KCS4T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giá nâng đỡ động cơ TORIN TW05001
Giá nâng đỡ động cơ TORIN TW05001
Mã hàng : TW05001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích nâng hộp số kiểu đứng 0,5 Tấn – Hai tầng MD000
Kích nâng hộp số kiểu đứng 0,5 Tấn – Hai tầng MD000
Mã hàng : MD000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích nâng hộp số kiểu đứng 0,6 tấn – Hai tầng MD000
Kích nâng hộp số kiểu đứng 0,6 tấn – Hai tầng MD000
Mã hàng : MD000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích nâng hộp số kiểu nằm 1 tấn MD000
Kích nâng hộp số kiểu nằm 1 tấn MD000
Mã hàng : MD000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích nâng hộp số kiểu nằm 1,5 tấn MD000
Kích nâng hộp số kiểu nằm 1,5 tấn MD000
Mã hàng : MD000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cầu móc động cơ cầu móc mini 2 tấn thiết bị nâng đẩy thủy lực XH 2403
Cầu móc động cơ cầu móc mini 2 tấn thiết bị nâng đẩy thủy lực XH 2403
Mã hàng : XH 2403.
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cầu móc 2 tấn thiết bị nâng đẩy thủy lực POWERZON 850109
Cầu móc 2 tấn thiết bị nâng đẩy thủy lực POWERZON 850109
Mã hàng : 850109
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cầu móc 3 tấn thiết bị nâng đẩy thủy lực 3 tấn DBL-3
Cầu móc 3 tấn thiết bị nâng đẩy thủy lực 3 tấn DBL-3
Mã hàng : DBL-3
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu 3,5 tấn XINDE XL-325
Kích cá sấu 3,5 tấn XINDE XL-325
Mã hàng : XL-325
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu 3,5 tấn XINDE XL-35
Kích cá sấu 3,5 tấn XINDE XL-35
Mã hàng : XL-35
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu 3,5 tấn LIFTMASTER TT 649
Kích cá sấu 3,5 tấn LIFTMASTER TT 649
Mã hàng : TT 649
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu 4 tấn LIFTMASTER
Kích cá sấu 4 tấn LIFTMASTER
Mã hàng : LIFTMASTER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu nâng thủy lực 10 tấn LYC10
Kích cá sấu nâng thủy lực 10 tấn LYC10
Mã hàng : LYC10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu nâng thủy lực 20 tấn K20-580
Kích cá sấu nâng thủy lực 20 tấn  K20-580
Mã hàng : K20-580
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích con đội cá sấu 2 tầng 80 tấn CL80-2
Kích con đội cá sấu 2 tầng 80 tấn CL80-2
Mã hàng : CL80-2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích đội ô tô bằng điện JACK 175
Kích đội ô tô bằng điện JACK 175
Mã hàng : JACK 175
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích đội 50 tấn bằng thủy lực hoặc khí CHINA
Kích đội 50 tấn bằng thủy lực hoặc khí CHINA
Mã hàng : CHINA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích đội 30 tấn bằng thủy lực hoặc khí CHINA
Kích đội 30 tấn bằng thủy lực hoặc khí CHINA
Mã hàng : CHINA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích nâng hộp số kiểu đứng 2 tầng sức nâng 500KG
Kích nâng hộp số kiểu đứng 2 tầng sức nâng 500KG
Mã hàng : 500KG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu 3 tấn sức nâng 3 tấn FT
Kích cá sấu 3 tấn sức nâng 3 tấn FT
Mã hàng : FT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu FT 03 Tấn
Kích cá sấu FT 03 Tấn
Mã hàng : FT 03 Tấn
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cẩu móc động cơ 2 tấn thủy lực không gập chân CM2500
Cẩu móc động cơ 2 tấn thủy lực không gập chân CM2500
Mã hàng : CM2500
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cẩu móc động cơ 2 tấn thủy lực loại dầy CM4200
Cẩu móc động cơ 2 tấn thủy lực loại dầy CM4200
Mã hàng : CM4200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÍCH 2 TẦNG 40-80 TẤN K40T
KÍCH 2 TẦNG 40-80 TẤN K40T
Mã hàng : K40T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CẦU NÂNG KIỂU XẾP STANDARD ST-MS-3000
CẦU NÂNG KIỂU XẾP STANDARD ST-MS-3000
Mã hàng : ST-MS-3000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CẦU NÂNG CẮT KÉO Ô TÔ STANDARD ST-MS-3500
CẦU NÂNG CẮT KÉO Ô TÔ STANDARD ST-MS-3500
Mã hàng : ST-MS-3500
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CẦU NÂNG CẮT KÉO STANDARD ST-TS-4000/5500
CẦU NÂNG CẮT KÉO STANDARD ST-TS-4000/5500
Mã hàng : ST-TS-4000/5500
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CẦU NÂNG BỤNG Ô TÔ CORMACH L-260
CẦU NÂNG BỤNG Ô TÔ CORMACH L-260
Mã hàng : L-260
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CẦU NÂNG XẾP ĐỠ BỤNG XE CON CORMACH L-3000
CẦU NÂNG XẾP ĐỠ BỤNG XE CON CORMACH L-3000
Mã hàng : L-3000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CẦU NÂNG XẾP BÀN DÀI CORMACH PFA 40
CẦU NÂNG XẾP BÀN DÀI CORMACH PFA 40
Mã hàng : PFA 40
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÍCH BÓNG HƠI SUNRUN SA-3
KÍCH BÓNG HƠI SUNRUN SA-3
Mã hàng : SA-3
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CON ĐỘI THỦY LỰC 20 TẤN FENGHUA QYL-20
CON ĐỘI THỦY LỰC 20 TẤN FENGHUA QYL-20
Mã hàng : QYL-20
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CON ĐỘI THỦY LỰC XÁCH TAY 35 TẤN FENGHUA QYL-35
CON ĐỘI THỦY LỰC XÁCH TAY 35 TẤN FENGHUA QYL-35
Mã hàng : QYL-35
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CON ĐỘI HƠI 20 TẤN SUNRUN ST-20A/B
CON ĐỘI HƠI 20 TẤN SUNRUN ST-20A/B
Mã hàng : ST-20A/B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CON ĐỘI HƠI 30 TẤN SUNRUN ST-30A/B
CON ĐỘI HƠI 30 TẤN SUNRUN ST-30A/B
Mã hàng : ST-30A/B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CON ĐỘI THỦY LỰC 20 TẤN SUNRUN STH-20A/B
CON ĐỘI THỦY LỰC 20 TẤN SUNRUN STH-20A/B
Mã hàng : STH-20A/B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CON ĐỘI THỦY LỰC 30 TẤN SUNRUN STH-30A/B
CON ĐỘI THỦY LỰC 30 TẤN SUNRUN STH-30A/B
Mã hàng : STH-30A/B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÍCH BÁNH XE 22 TẤN FENGHUA QYQ-22
KÍCH BÁNH XE 22 TẤN FENGHUA QYQ-22
Mã hàng : QYQ-22
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÍCH THỦY LỰC DẠNG BÁNH XE FENGHUA QYQ-30
KÍCH THỦY LỰC DẠNG BÁNH XE FENGHUA QYQ-30
Mã hàng : QYQ-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÍCH THỦY LỰC KHÍ NÉN 30 TẤN SUNRUN STC-30
KÍCH THỦY LỰC KHÍ NÉN 30 TẤN SUNRUN STC-30
Mã hàng : STC-30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÍCH THỦY LỰC KHÍ NÉN BÁNH XE 50 TẤN SUNRUN STC-50
KÍCH THỦY LỰC KHÍ NÉN BÁNH XE 50 TẤN SUNRUN STC-50
Mã hàng : STC-50
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÍCH THỦY LỰC KHÍ NÉN 80 TẤN KENJI KJ-80T2
KÍCH THỦY LỰC KHÍ NÉN 80 TẤN KENJI KJ-80T2
Mã hàng : KJ-80T2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÍCH THỦY LỰC XE 50 TẤN KENJI KJ-50T2
KÍCH THỦY LỰC XE 50 TẤN KENJI KJ-50T2
Mã hàng : KJ-50T2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÍCH HƠI CÓ BÁNH XE 60 TẤN KENJI KJ-60T2
KÍCH HƠI CÓ BÁNH XE 60 TẤN KENJI KJ-60T2
Mã hàng : KJ-60T2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÍCH HƠI THỦY LỰC BÁNH XE TORA TR-80T2C
KÍCH HƠI THỦY LỰC BÁNH XE TORA TR-80T2C
Mã hàng : TR-80T2C
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÍCH THỦY LỰC KHÍ NÉN BÁNH XE TORA TR-50T1
KÍCH THỦY LỰC KHÍ NÉN BÁNH XE TORA TR-50T1
Mã hàng : TR-50T1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÍCH THỦY LỰC BÁNH XE TORA TR-50T2
KÍCH THỦY LỰC BÁNH XE TORA TR-50T2
Mã hàng : TR-50T2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÍCH THỦY LỰC KHÍ NÉN CÓ BÁNH XE ĐẨY TDL AJ-50T3NH
KÍCH THỦY LỰC KHÍ NÉN CÓ BÁNH XE ĐẨY TDL AJ-50T3NH
Mã hàng : AJ-50T3NH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÍCH THỦY LỰC KHÍ NÉN CÓ BÁNH XE ĐẨY TDL AJ-70T3N
KÍCH THỦY LỰC KHÍ NÉN CÓ BÁNH XE ĐẨY TDL AJ-70T3N
Mã hàng : AJ-70T3N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KÍCH THỦY LỰC KHÍ NÉN CÓ BÁNH XE ĐẨY TDL AJ-50T2N
KÍCH THỦY LỰC KHÍ NÉN CÓ BÁNH XE ĐẨY TDL AJ-50T2N
Mã hàng : AJ-50T2N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác