Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị ngành lốp ô tô

» THIẾT BỊ RỬA XE

» Máy rửa xe bằng hơi nước nóng hãng HAN KYSUNG


Máy rửa xe bằng hơi nước nóng HAN KYSUNG HK-12
Máy rửa xe bằng hơi nước nóng HAN KYSUNG HK-12
Mã hàng : HK-12
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rửa xe bằng hơi nước nóng HAN KYSUNG HK-18
Máy rửa xe bằng hơi nước nóng HAN KYSUNG HK-18
Mã hàng : HK-18
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rửa xe bằng hơi nước nóng HAN KYSUNG HK-24
Máy rửa xe bằng hơi nước nóng HAN KYSUNG HK-24
Mã hàng : HK-24
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rửa xe bằng hơi nước nóng HAN KYSUNG HK-36
Máy rửa xe bằng hơi nước nóng HAN KYSUNG HK-36
Mã hàng : HK-36
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác