Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

» Thiết bị ngành lốp ô tô

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị ngành lốp ô tô

» THIẾT BỊ SỬA CHỮA GẦM XE


Dụng cụ điền dầu thắng JTC JTC – 1026
Dụng cụ điền dầu thắng JTC JTC – 1026
Mã hàng : JTC – 1026
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dụng cụ hút dầu thắng bằng khí nén JTC JTC – 1025
Dụng cụ hút dầu thắng bằng khí nén JTC JTC – 1025
Mã hàng : JTC – 1025
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị kiểm tra chất lượng dầu phanh JTC JTC-1538A
Thiết bị kiểm tra chất lượng dầu phanh JTC JTC-1538A
Mã hàng : JTC-1538A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ nạy vỏ xe (3pcs) JTC JTC-4886
Bộ nạy vỏ xe (3pcs) JTC JTC-4886
Mã hàng : JTC-4886
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ dụng cụ vá lốp di động JTC JTC-3431
Bộ dụng cụ vá lốp di động JTC JTC-3431
Mã hàng : JTC-3431
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dụng cụ bơm bánh xe có đồng hồ đo áp suất JTC JTC-4058
Dụng cụ bơm bánh xe có đồng hồ đo áp suất JTC JTC-4058
Mã hàng : JTC-4058
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo chiều cao hoa lốp ( hiển thị số ) JTC JTC-5328
Thước đo chiều cao hoa lốp ( hiển thị số ) JTC JTC-5328
Mã hàng : JTC-5328
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo chiều cao hoa lốp JTC JTC-1733
Thước đo chiều cao hoa lốp JTC JTC-1733
Mã hàng : JTC-1733
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dụng cụ ép píttông thắng JTC JTC-1405
Dụng cụ ép píttông thắng JTC JTC-1405
Mã hàng : JTC-1405
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dụng cụ ép píttông thắng JTC JTC-J01
Dụng cụ ép píttông thắng JTC JTC-J01
Mã hàng : JTC-J01
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dụng cụ tháo mở tăng bua JTC JTC-4873
Dụng cụ tháo mở tăng bua JTC JTC-4873
Mã hàng : JTC-4873
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dụng cụ tháo lắp lò xo phanh JTC JTC-1709
Dụng cụ tháo lắp lò xo phanh JTC JTC-1709
Mã hàng : JTC-1709
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dụng cụ tháo lắp ống dầu phanh JTC JTC-1708
Dụng cụ tháo lắp ống dầu phanh JTC JTC-1708
Mã hàng : JTC-1708
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thước đo độ mòn má phanh JTC JTC-1335
Thước đo độ mòn má phanh JTC JTC-1335
Mã hàng : JTC-1335
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm tháo chốt phanh trung tâm JTC JTC-1353
Kìm tháo chốt phanh trung tâm JTC JTC-1353
Mã hàng : JTC-1353
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dụng cụ móc lò xo bố thắng JTC JTC-1944
Dụng cụ móc lò xo bố thắng JTC JTC-1944
Mã hàng : JTC-1944
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm tháo lò xo bố thắng JTC JTC-1913
Kìm tháo lò xo bố thắng JTC JTC-1913
Mã hàng : JTC-1913
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kìm tháo lò xo bố thắng JTC JTC-1912
Kìm tháo lò xo bố thắng JTC JTC-1912
Mã hàng : JTC-1912
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dụng cụ làm sạch xy lanh thắng JTC JTC- 1511
Dụng cụ làm sạch xy lanh thắng JTC JTC- 1511
Mã hàng : JTC- 1511
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dụng cụ doa pittong thắng JTC JTC-1423
Dụng cụ doa pittong thắng JTC JTC-1423
Mã hàng : JTC-1423
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dụng cụ vô cao su trục láp JTC JTC-1411
Dụng cụ vô cao su trục láp JTC JTC-1411
Mã hàng : JTC-1411
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dụng cụ siết cắt dây đai trục láp JTC JTC-1217
Dụng cụ siết cắt dây đai trục láp JTC JTC-1217
Mã hàng : JTC-1217
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cảo giựt phanh JTC JTC-4817
Cảo giựt phanh JTC JTC-4817
Mã hàng : JTC-4817
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ cảo giật phanh đa năng JTC JTC-1145
Bộ cảo giật phanh đa năng JTC JTC-1145
Mã hàng : JTC-1145
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ cảo ép píttong thắng đa năng 21pcs JTC JTC-1452A
Bộ cảo ép píttong thắng đa năng 21pcs JTC JTC-1452A
Mã hàng : JTC-1452A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cảo lò xo phuộc nhúng JTC JTC-1404A
Cảo lò xo phuộc nhúng JTC JTC-1404A
Mã hàng : JTC-1404A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ cảo lò xo phuộc nhúng JTC JTC-F370
Bộ cảo lò xo phuộc nhúng JTC JTC-F370
Mã hàng : JTC-F370
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dụng cụ tháo puli trục khủy JTC JTC-1902
Dụng cụ tháo puli trục khủy JTC JTC-1902
Mã hàng : JTC-1902
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dụng cụ giật khớp thục láp JTC JTC-1016
Dụng cụ giật khớp thục láp JTC JTC-1016
Mã hàng : JTC-1016
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cảo rotuyn trong JTC JTC-4098
Cảo rotuyn trong JTC JTC-4098
Mã hàng : JTC-4098
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dụng cụ tháo rotuyn thước lái JTC JTC-1839
Dụng cụ tháo rotuyn thước lái JTC JTC-1839
Mã hàng : JTC-1839
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cây nạy rutyn JTC JTC-F0416
Cây nạy rutyn JTC JTC-F0416
Mã hàng : JTC-F0416
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ kiểm tra bơm trợ lực lái JTC JTC-4251
Bộ kiểm tra bơm trợ lực lái JTC JTC-4251
Mã hàng : JTC-4251
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cảo rutyn (chịu lực) JTC JTC-F1954
Cảo rutyn (chịu lực) JTC JTC-F1954
Mã hàng : JTC-F1954
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CẢO RÔ TUYN JTC JTC-4126
CẢO RÔ TUYN JTC JTC-4126
Mã hàng : JTC-4126
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cảo rutyn JTC JTC-1916
Cảo rutyn JTC JTC-1916
Mã hàng : JTC-1916
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cảo rutyn JTC JTC-1915
Cảo rutyn JTC JTC-1915
Mã hàng : JTC-1915
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cảo rutyn JTC JTC-1727
Cảo rutyn JTC JTC-1727
Mã hàng : JTC-1727
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cảo rutuyn JTC JTC-1336
Cảo rutuyn JTC JTC-1336
Mã hàng : JTC-1336
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cảo rutuyn dạng trụ JTC JTC-1247
Cảo rutuyn dạng trụ JTC JTC-1247
Mã hàng : JTC-1247
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cảo rutyn dạng trụ JTC JTC-1952
Cảo rutyn dạng trụ JTC JTC-1952
Mã hàng : JTC-1952
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cảo rutyn dạng trụ JTC JTC-1129
Cảo rutyn dạng trụ JTC JTC-1129
Mã hàng : JTC-1129
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ cảo chốt bố thắng JTC JTC-1037
Bộ cảo chốt bố thắng JTC JTC-1037
Mã hàng : JTC-1037
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cảo cảo đai ốc bánh xe JTC JTC-1259
Cảo cảo đai ốc bánh xe JTC JTC-1259
Mã hàng : JTC-1259
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dụng cụ kiểm tra cân bằng ly hợp JTC JTC-2120
Dụng cụ kiểm tra cân bằng ly hợp JTC JTC-2120
Mã hàng : JTC-2120
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cờ Lê Tháo Pulley Lốc Lạnh JTC JTC-1551
Cờ Lê Tháo Pulley Lốc Lạnh JTC JTC-1551
Mã hàng : JTC-1551
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cảo bạc đạn khớp cầu JTC JTC-1001
Cảo bạc đạn  khớp cầu JTC JTC-1001
Mã hàng : JTC-1001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay OMCN T10/E
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay OMCN T10/E
Mã hàng : T10/E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ tán rivet bố thắng JTC 1517 + 8P101A
Bộ tán rivet bố thắng JTC 1517 + 8P101A
Mã hàng : 1517 + 8P101A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy vớt đĩa ( tự động ) Koeng KBL-2900
Máy vớt đĩa  ( tự động ) Koeng KBL-2900
Mã hàng : KBL-2900
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy vớt đĩa trực tiếp trên xe ( tự động ) Koeng KBL-3000
Máy vớt đĩa trực tiếp trên xe ( tự động ) Koeng KBL-3000
Mã hàng : KBL-3000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy bơm khí nito Autotech 7200
Máy bơm khí nito Autotech 7200
Mã hàng : 7200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị cân bằng động bánh xe ( Xe tải ) Hauvrex HW– 9910
Thiết bị cân bằng động bánh xe ( Xe tải ) Hauvrex HW– 9910
Mã hàng : HW– 9910
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy cân bằng động bánh xe - màn hình LCD Hauvrex HW9600
Máy cân bằng động bánh xe - màn hình LCD Hauvrex HW9600
Mã hàng : HW9600
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị cân bằng động bánh xe ( Xe du lịch và xe tải nhỏ ) Hauvrex HW– 9100
Thiết bị cân bằng động bánh xe ( Xe du lịch và xe tải nhỏ ) Hauvrex HW– 9100
Mã hàng : HW– 9100
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị cân bằng động bánh xe Heshbon HW– 103
Thiết bị cân bằng động bánh xe Heshbon HW– 103
Mã hàng : HW– 103
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị thay vỏ xe tải Hauvrex HC8970
Thiết bị thay vỏ xe tải  Hauvrex HC8970
Mã hàng : HC8970
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị thay vỏ xe ôtô Hauvrex HC8310E
Thiết bị thay vỏ xe ôtô Hauvrex HC8310E
Mã hàng : HC8310E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị kiểm tra góc camber, caster, king pin và dụng cụ đo độ chụm Sy-cck201
Thiết bị kiểm tra góc camber, caster, king pin và dụng cụ đo độ chụm Sy-cck201
Mã hàng : Sy-cck201
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị cân chỉnh góc lái 3D Samhong CARPER CCD825
Thiết bị cân chỉnh góc lái 3D Samhong CARPER CCD825
Mã hàng : CARPER CCD825
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị cân chỉnh góc lái cho xe tải và xe buýt Samhong CAPPER-CCD 325
Thiết bị cân chỉnh góc lái cho xe tải và xe buýt Samhong CAPPER-CCD 325
Mã hàng : CAPPER-CCD 325
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết bị cân chỉnh góc lái cho xe du lịch Samhong CAPPER-CCD 525
Thiết bị cân chỉnh góc lái cho xe du lịch Samhong CAPPER-CCD 525
Mã hàng : CAPPER-CCD 525
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác