Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị ngành lốp ô tô

» THIẾT BỊ SỬA CHỮA LỐP

» Máy vá ép chín lốp hãng SUNRISE


Máy vá ép chín lốp SUNRISE SU-1200
Máy vá ép chín lốp SUNRISE SU-1200
Mã hàng : SU-1200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy vá ép chín lốp SUNRISE SU-1200K
Máy vá ép chín lốp SUNRISE SU-1200K
Mã hàng : SU-1200K
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy vá ép hấp chín lốp SUNRISE SU-2500
Máy vá ép hấp chín lốp SUNRISE SU-2500
Mã hàng : SU-2500
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy vá ép chín lốp SUNRISE SU-1400
Máy vá ép chín lốp SUNRISE SU-1400
Mã hàng : SU-1400
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác