Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

» Thiết bị ngành lốp ô tô

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị ngành lốp ô tô

» THIẾT BỊ THỦY LỰC


Kích thủy lực 32 tấn OPK QYL-32T
Kích thủy lực 32 tấn OPK QYL-32T
Mã hàng : QYL-32T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích thủy lực 20 tấn OPK QYL-20T
Kích thủy lực 20 tấn OPK  QYL-20T
Mã hàng : QYL-20T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích thủy lực 50 tấn OPK QYL-50T
Kích thủy lực 50 tấn OPK QYL-50T
Mã hàng : QYL-50T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích thủy lực 100 tấn OPK QYL-100T
Kích thủy lực 100 tấn OPK QYL-100T
Mã hàng : QYL-100T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giá đỡ hộp số kiểu đứng 0,5 tấn 1 tầng AUTOLIFT ATL0108
Giá đỡ hộp số kiểu đứng 0,5 tấn 1 tầng AUTOLIFT ATL0108
Mã hàng : ATL0108
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giá đỡ hộp số kiểu đứng 0,5 tấn, 2 tầng nâng AUTOLIFT ATL0101
Giá đỡ hộp số kiểu đứng 0,5 tấn, 2 tầng nâng AUTOLIFT ATL0101
Mã hàng : ATL0101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giá đỡ hộp số kiểu đứng 0,5 tấn 2 tầng AUTOLIFT ATL0105
Giá đỡ hộp số kiểu đứng 0,5 tấn 2 tầng AUTOLIFT ATL0105
Mã hàng : ATL0105
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giá đỡ hộp số kiểu đứng 0,5 tấn 2 tầng AUTOLIFT ATL0102
Giá đỡ hộp số kiểu đứng 0,5 tấn 2 tầng AUTOLIFT ATL0102
Mã hàng : ATL0102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giá đỡ hộp số kiểu đứng 0,5 tấn 2 tầng AUTOLIFT ATL0104
Giá đỡ hộp số kiểu đứng 0,5 tấn 2 tầng AUTOLIFT ATL0104
Mã hàng : ATL0104
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giá đỡ hộp số kiểu nằm 1 tấn DELTTA DL4406A
Giá đỡ hộp số kiểu nằm 1 tấn DELTTA DL4406A
Mã hàng : DL4406A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giá đỡ hộp số kiểu nằm 1,5 tấn DELTTA DL-4406
Giá đỡ hộp số kiểu nằm 1,5 tấn DELTTA DL-4406
Mã hàng : DL-4406
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cẩu móc động cơ 2 tấn AUTOLIFT ATL0108
Cẩu móc động cơ 2 tấn AUTOLIFT ATL0108
Mã hàng : ATL0108
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cẩu móc động cơ 3 tấn AUTOLIFT ATL0107
Cẩu móc động cơ 3 tấn AUTOLIFT ATL0107
Mã hàng : ATL0107
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích thủy lực 20 tấn dùng hơi DELTTA HJ2002
Kích thủy lực 20 tấn dùng hơi DELTTA  HJ2002
Mã hàng : HJ2002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích 20 tấn dùng hơi(lùn) DELTTA HJ2002S
Kích 20 tấn dùng hơi(lùn) DELTTA HJ2002S
Mã hàng : HJ2002S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích thủy lực 35 tấn dùng hơi DELTTA DT2003
Kích thủy lực 35 tấn dùng hơi DELTTA DT2003
Mã hàng : DT2003
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu 3 tấn DELTTA DTS3.0
Kích cá sấu 3 tấn DELTTA DTS3.0
Mã hàng : DTS3.0
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu 3.5 tấn DELTTA DT15604
Kích cá sấu 3.5 tấn DELTTA DT15604
Mã hàng : DT15604
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu 3 tấn OPK FJ-05
Kích cá sấu 3 tấn OPK FJ-05
Mã hàng : FJ-05
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu 3 tấn DELTTA DTS3.5
Kích cá sấu 3 tấn  DELTTA DTS3.5
Mã hàng : DTS3.5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy ép thủy lực 20 tấn DELTTA DT10203
Máy ép thủy lực 20 tấn  DELTTA DT10203
Mã hàng : DT10203
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy ép thủy lực 20 tấn có đồng hồ DELTTA DT10106
Máy ép thủy lực 20 tấn có đồng hồ  DELTTA DT10106
Mã hàng : DT10106
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy ép thủy lực 30 tấn DELTTA DT10107
Máy ép thủy lực 30 tấn  DELTTA DT10107
Mã hàng : DT10107
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy ép thủy lực 30 tấn DELTTA DT10824
Máy ép thủy lực 30 tấn DELTTA DT10824
Mã hàng : DT10824
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ kéo nắn thủy lực 10tấn DELTTA DL-1910
Bộ kéo nắn thủy lực 10tấn DELTTA DL-1910
Mã hàng : DL-1910
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu 5 - 10- 20 tấn DENTTA
Kích cá sấu 5 - 10- 20 tấn DENTTA
Mã hàng : DENTTA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cấu móc động cơ 2 tấn AUTOLIFT ATL-0109
Cấu móc động cơ 2 tấn AUTOLIFT ATL-0109
Mã hàng : ATL-0109
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cẩu móc động cơ 1 tấn hãng AUTOLIFT ATL0108
Cẩu móc động cơ 1 tấn hãng AUTOLIFT ATL0108
Mã hàng : ATL0108
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy ép thủy lực 50 tấn DELTTA DT10825
Máy ép thủy lực 50 tấn DELTTA  DT10825
Mã hàng : DT10825
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy ép thủy lực 100 tấn DELTTA DT10813
Máy ép thủy lực 100 tấn DELTTA DT10813
Mã hàng : DT10813
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy ép thủy lực 50 tấn DELTTA DT50
Máy ép thủy lực 50 tấn DELTTA DT50
Mã hàng : DT50
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy ép thủy lực 100 tấn DELTTA DT100
Máy ép thủy lực 100 tấn DELTTA DT100
Mã hàng : DT100
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy ép thủy lực 150 tấn DELTTA DT150
Máy ép thủy lực 150 tấn DELTTA DT150
Mã hàng : DT150
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu 3.5 tấn DENTTA DT-3500 (2 xy-lanh)
Kích cá sấu 3.5 tấn DENTTA DT-3500 (2 xy-lanh)
Mã hàng : DT-350
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu 3.0 tấn DENTTA K-497 (loại 2 xy-lanh)
Kích cá sấu 3.0 tấn DENTTA K-497 (loại 2 xy-lanh)
Mã hàng : K-497
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu 3.5 tấn DENTTA K-533 (loại 2 xy-lanh)
Kích cá sấu 3.5 tấn  DENTTA K-533 (loại 2 xy-lanh)
Mã hàng : K-533
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác