Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị ngành lốp ô tô

» THIẾT BỊ THỦY LỰC

» Kích cá sấu hãng DENTTA


Kích thủy lực 20 tấn dùng hơi DELTTA HJ2002
Kích thủy lực 20 tấn dùng hơi DELTTA  HJ2002
Mã hàng : HJ2002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích 20 tấn dùng hơi(lùn) DELTTA HJ2002S
Kích 20 tấn dùng hơi(lùn) DELTTA HJ2002S
Mã hàng : HJ2002S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích thủy lực 35 tấn dùng hơi DELTTA DT2003
Kích thủy lực 35 tấn dùng hơi DELTTA DT2003
Mã hàng : DT2003
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu 3 tấn DELTTA DTS3.0
Kích cá sấu 3 tấn DELTTA DTS3.0
Mã hàng : DTS3.0
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu 3.5 tấn DELTTA DT15604
Kích cá sấu 3.5 tấn DELTTA DT15604
Mã hàng : DT15604
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu 3 tấn DELTTA DTS3.5
Kích cá sấu 3 tấn  DELTTA DTS3.5
Mã hàng : DTS3.5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu 5 - 10- 20 tấn DENTTA
Kích cá sấu 5 - 10- 20 tấn DENTTA
Mã hàng : DENTTA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu 3.5 tấn DENTTA DT-3500 (2 xy-lanh)
Kích cá sấu 3.5 tấn DENTTA DT-3500 (2 xy-lanh)
Mã hàng : DT-350
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu 3.0 tấn DENTTA K-497 (loại 2 xy-lanh)
Kích cá sấu 3.0 tấn DENTTA K-497 (loại 2 xy-lanh)
Mã hàng : K-497
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu 3.5 tấn DENTTA K-533 (loại 2 xy-lanh)
Kích cá sấu 3.5 tấn  DENTTA K-533 (loại 2 xy-lanh)
Mã hàng : K-533
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác