Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết bị ngành lốp ô tô

» THIẾT BỊ THỦY LỰC

» Máy ép thủy lực hãng DELTTA


Máy ép thủy lực 20 tấn DELTTA DT10203
Máy ép thủy lực 20 tấn  DELTTA DT10203
Mã hàng : DT10203
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy ép thủy lực 20 tấn có đồng hồ DELTTA DT10106
Máy ép thủy lực 20 tấn có đồng hồ  DELTTA DT10106
Mã hàng : DT10106
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy ép thủy lực 30 tấn DELTTA DT10107
Máy ép thủy lực 30 tấn  DELTTA DT10107
Mã hàng : DT10107
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy ép thủy lực 30 tấn DELTTA DT10824
Máy ép thủy lực 30 tấn DELTTA DT10824
Mã hàng : DT10824
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy ép thủy lực 50 tấn DELTTA DT10825
Máy ép thủy lực 50 tấn DELTTA  DT10825
Mã hàng : DT10825
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy ép thủy lực 100 tấn DELTTA DT10813
Máy ép thủy lực 100 tấn DELTTA DT10813
Mã hàng : DT10813
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy ép thủy lực 50 tấn DELTTA DT50
Máy ép thủy lực 50 tấn DELTTA DT50
Mã hàng : DT50
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy ép thủy lực 100 tấn DELTTA DT100
Máy ép thủy lực 100 tấn DELTTA DT100
Mã hàng : DT100
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy ép thủy lực 150 tấn DELTTA DT150
Máy ép thủy lực 150 tấn DELTTA DT150
Mã hàng : DT150
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác