Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Ô Tô

» Hệ thống hút bụi trong nhà xưởng

» Hệ thống hút bụi di động hãng DML


Y co Ø110X50MM
Y co Ø110X50MM
Mã hàng : Model:Ø110X50MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KHỦY ĐƯỜNG Ø75X50MM
KHỦY ĐƯỜNG Ø75X50MM
Mã hàng : Model:Ø75X50MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
KHỦY ĐƯỜNG Ø110X75MM
KHỦY ĐƯỜNG Ø110X75MM
Mã hàng : Model:Ø110X75MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
ĐẦU BỊT Ø75MM
ĐẦU BỊT Ø75MM
Mã hàng : Model:Ø75MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CÚT GÓC 450 Ø 50MM dml-Ø50MM
CÚT GÓC 450 Ø 50MM dml-Ø50MM
Mã hàng : Model:Ø50MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CÚT GÓC 450 Ø 75MM dml-Ø75MM
CÚT GÓC 450 Ø 75MM dml-Ø75MM
Mã hàng : Model:Ø75MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CÚT GÓC 450 Ø 110MM dml-Ø110MM
CÚT GÓC 450 Ø 110MM dml-Ø110MM
Mã hàng : Model:Ø110MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Co Y Ø75X50MM phi 75X50MM
Co Y Ø75X50MM phi 75X50MM
Mã hàng : Model:Ø75X50MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ống nhôm 75 mm phuy 50MM
Ống nhôm 75 mm phuy 50MM
Mã hàng : Model:50MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ống nhôm 75 mm ɸ75M
Ống nhôm 75 mm ɸ75M
Mã hàng : Model:ɸ75M
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ống nhôm 110 mm ɸ110MM
Ống nhôm 110 mm ɸ110MM
Mã hàng : Model:ɸ110MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rửa súng sơn DML-6080
Máy rửa súng sơn DML-6080
Mã hàng : Model:DML-6080
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cuộn dây hút bụi Hose3250
Cuộn dây hút bụi Hose3250
Mã hàng : Model:Hose3250
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cuộn dây hút bụi 6m dml-Hose60
Cuộn dây hút bụi 6m dml-Hose60
Mã hàng : Model:Hose60
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cuộn dây hút bụi 9m Hose90
Cuộn dây hút bụi 9m Hose90
Mã hàng : Model:Hose90
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Tay quay treo tường ARM-6000
Tay quay treo tường ARM-6000
Mã hàng : Model:ARM-6000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cuộn hút thu tự động DML-V
Cuộn hút thu tự động DML-V
Mã hàng : Model:DML-V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Hộp công tác đa năng DML-CT1V
Hộp công tác đa năng DML-CT1V
Mã hàng : Model:DML-CT1V
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hút bụi matit trung tâm DML-85
Máy hút bụi matit trung tâm DML-85
Mã hàng : Model:DML-85
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ống hút lắp khí xả cục bộ kiểu cố định Chiều dài 8m DMLS-DML-V-KMT
Ống hút lắp khí xả cục bộ kiểu cố định Chiều dài 8m  DMLS-DML-V-KMT
Mã hàng : Model: DMLS-DML-V-KMT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ hút khí thải cục bộ di động DML-5075
Bộ hút khí thải cục bộ di động DML-5075
Mã hàng : Model:DML-5075
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ống hút khi thải dml-7580B
Ống hút khi thải dml-7580B
Mã hàng : Model:7580B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ lọc khí xả FILTER-75
Bộ lọc khí xả FILTER-75
Mã hàng : Model:FILTER-75
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Hộp điều khiển dml-ICO2
Hộp điều khiển dml-ICO2
Mã hàng : Model:ICO2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ống hút khí xả di trượt DMLTK-75/3.8-BAST
Ống hút khí xả di trượt DMLTK-75/3.8-BAST
Mã hàng : Model:DMLTK-75/3.8-BAST
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cuộn ống hút di trượt DML-800B
Cuộn ống hút di trượt DML-800B
Mã hàng : Model:DML-800B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Quạt hút trung tâm 2.2Kw DK220
Quạt hút trung tâm 2.2Kw DK220
Mã hàng : Model:DK220
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Quạt hút khí xả trung tâm DK150
Quạt hút khí xả trung tâm DK150
Mã hàng : Model: DK150
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Hệ thông hút bụi matit cố định DML-1600D
Hệ thông hút bụi matit cố định DML-1600D
Mã hàng : Model:DML-1600D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Hệ thống cấp hút di động DML-3000
Hệ thống cấp hút di động DML-3000
Mã hàng : Model:DML-3000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác