Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Ô Tô

» Thiết bị hãng COMPAC

» Con đội hoạt động thủy lực


Bộ giá đỡ xe buýt xe tải CAX 3
Bộ giá đỡ xe buýt xe tải CAX 3
Mã hàng : Model:CAX 3
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ giá đỡ xe buýt xe tải CAX 5
Bộ giá đỡ xe buýt xe tải CAX 5
Mã hàng : Model:CAX 5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích con đội thủy lực dung tay 20 tấn CBJ 20
Kích con đội thủy lực dung tay 20 tấn CBJ 20
Mã hàng : Model:CBJ 20
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích con đội thủy lực dùng tay 30 Tấn CBJ 30
Kích con đội thủy lực dùng tay 30 Tấn CBJ 30
Mã hàng : Model:CBJ 30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu thân dài 10 tấn 10T-CK
Kích cá sấu thân dài 10 tấn 10T-CK
Mã hàng : Model:10T-CK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu thân dài 6 tấn 6T-KC
Kích cá sấu thân dài 6 tấn 6T-KC
Mã hàng : Model:6T-KC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu 3 tấn thân dài 3T-HC
Kích cá sấu 3 tấn thân dài 3T-HC
Mã hàng : Model:3T-HC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích cá sấu siêu mỏng 3 tấn 3T-C
Kích cá sấu siêu mỏng 3 tấn 3T-C
Mã hàng : Model:3T-C
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác