Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Ô Tô

» Thiết bị hãng Zhongxing

» Xe nâng - Nghiêng nâng - Thiết bị sửa chữa, kết nối Zhongxing


Móc nối thủy lực 2T ZX1002C
Móc nối thủy lực 2T ZX1002C
Mã hàng : ZX1002C
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Móc nối thủy lực 5T ZX1002B
Móc nối thủy lực 5T ZX1002B
Mã hàng : ZX1002B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Móc nối thủy lực 10T ZX1002A
Móc nối thủy lực 10T ZX1002A
Mã hàng : ZX1002A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ dụng cụ thanh thủy lực XZ1401A
Bộ dụng cụ thanh thủy lực XZ1401A
Mã hàng : ZX1401A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Chân đế đứng trên cao 2T ZX0701D
 Chân đế đứng trên cao 2T ZX0701D
Mã hàng : ZX0701D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Chân đế 12T ZX0701E
Chân đế 12T ZX0701E
Mã hàng : ZX0701E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Chân đế 6T ZX0701B
Chân đế 6T ZX0701B
Mã hàng : ZX0701B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Chân đế 3T ZX0701A
Chân đế 3T ZX0701A
Mã hàng : ZX0701A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Chân đế 2T ZX0701C-1
Chân đế 2T ZX0701C-1
Mã hàng : ZX0701C-1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Chân đế 2T ZX0701C
Chân đế 2T ZX0701C
Mã hàng : ZX0701C
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe đẩy ZX1703A
Xe đẩy ZX1703A
Mã hàng : ZX1703A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bàn thép nằm sữa chữa 40 inch ZX1702B-1
Bàn thép nằm sữa chữa 40 inch ZX1702B-1
Mã hàng : ZX1702B-1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bàn thép nằm sữa chữa 40 inch ZX1702B
Bàn thép nằm sữa chữa 40 inch ZX1702B
Mã hàng : ZX1702B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bàn thép nằm sữa chữa 36 inch ZX1702A
Bàn thép nằm sữa chữa 36 inch ZX1702A
Mã hàng : ZX1702A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bàn nhựa nằm sữa chữa 40 inch ZX1701B
Bàn nhựa nằm sữa chữa 40 inch ZX1701B
Mã hàng : ZX1701B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bàn nhựa nằm sữa chữa 36 inch ZX1701A
Bàn nhựa nằm sữa chữa 36 inch ZX1701A
Mã hàng : ZX1701A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nâng cơ học 60 inch ZX1601D
Nâng cơ học 60 inch ZX1601D
Mã hàng : ZX1601D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nâng cơ học 48 inch ZX1601C
Nâng cơ học 48 inch ZX1601C
Mã hàng : ZX1601C
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nâng cơ học 33 inch ZX1601B
Nâng cơ học 33 inch ZX1601B
Mã hàng : ZX1601B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nâng cơ học 20 inch ZX1601A
Nâng cơ học 20 inch ZX1601A
Mã hàng : ZX1601A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe nâng tay 5000kg ZX1501G
Xe nâng tay 5000kg ZX1501G
Mã hàng : ZX1501G
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe nâng tay 5000kg ZX1501F
Xe nâng tay 5000kg ZX1501F
Mã hàng : ZX1501F
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe nâng tay 3000kg ( Bánh đôi) ZX1501ED
Xe nâng tay 3000kg ( Bánh đôi) ZX1501ED
Mã hàng : ZX1501ED
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe nâng tay 3000kg ( Bánh đơn) ZX1501ES
Xe nâng tay 3000kg ( Bánh đơn) ZX1501ES
Mã hàng : ZX1501ES
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe nâng tay 2500kg ( Bánh đôi) ZX1501DD
Xe nâng tay 2500kg ( Bánh đôi) ZX1501DD
Mã hàng : ZX1501DD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe nâng tay 2500kg ( Bánh đơn) ZX1501DS
Xe nâng tay 2500kg ( Bánh đơn) ZX1501DS
Mã hàng : ZX1501DS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe nâng tay 3000kg ( Bánh đôi) ZX1501CD
Xe nâng tay 3000kg ( Bánh đôi) ZX1501CD
Mã hàng : ZX1501CD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe nâng tay 3000kg ( Bánh đơn) ZX1501CS
Xe nâng tay 3000kg ( Bánh đơn) ZX1501CS
Mã hàng : ZX1501CS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe nâng tay 2500kg ( Bánh đôi) ZX1501BD
Xe nâng tay 2500kg ( Bánh đôi) ZX1501BD
Mã hàng : ZX1501BD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe nâng tay 2500kg ( Bánh đơn) ZX1501BS
Xe nâng tay 2500kg ( Bánh đơn) ZX1501BS
Mã hàng : ZX1501BS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe nâng tay 2000kg ( Bánh đôi) ZX1501AD
Xe nâng tay 2000kg ( Bánh đôi) ZX1501AD
Mã hàng : ZX1501AD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe nâng tay 2000kg ( Bánh đơn) ZX1501AS
Xe nâng tay 2000kg ( Bánh đơn) ZX1501AS
Mã hàng : ZX1501AS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nâng xe máy có bàn nâng ZX0901-7
Nâng xe máy có bàn nâng ZX0901-7
Mã hàng : ZX0901-7
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nâng vách thạch cao ZX0901-6
Nâng vách thạch cao ZX0901-6
Mã hàng : ZX0901-6
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy tách lốp xe đứng ZX0901-5
Máy tách lốp xe đứng ZX0901-5
Mã hàng : ZX0901-5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xe nâng đứng xe máy ZX0901-4
Xe nâng đứng xe máy ZX0901-4
Mã hàng : ZX0901-4
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy nâng cắt ZX0901-3A
Máy nâng cắt ZX0901-3A
Mã hàng : ZX0901-3A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kích nghiêng nâng xe máy ZX0901-3
Kích nghiêng nâng xe máy ZX0901-3
Mã hàng : ZX0901-3
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mini nghiêng nâng xe máy ZX0901-2
Mini nghiêng nâng xe máy ZX0901-2
Mã hàng : ZX0901-2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nghiêng nâng ZX0901-1
Nghiêng nâng ZX0901-1
Mã hàng : ZX0901-1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác