Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Ô Tô

» Thiết Bị Kéo Nắn Blackhawk

» Phụ kiện dùng riêng cho bộ kéo nắn dạng nổi


Van nối H69291
Van nối H69291
Mã hàng : Model:H69291
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Chân đỡ có bánh xe PB305
Chân đỡ có bánh xe PB305
Mã hàng : Model:PB305
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ 3 bánh xe để di chuyển bộ khung khéo của bộ PB31A
Bộ 3 bánh xe để di chuyển bộ khung khéo của bộ PB31A
Mã hàng : Model:PB31A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Van nối H68940
Van nối H68940
Mã hàng : Model:H68940
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Van nối H68939
Van nối H68939
Mã hàng : Model:H68939
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khung kéo B225
Khung kéo B225
Mã hàng : Model:B225
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xy lanh thủy lực 10 tấn ARC 157
Xy lanh thủy lực 10 tấn ARC 157
Mã hàng : Model:ARC 157
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giá treo động cơ B024
Giá treo động cơ B024
Mã hàng : Model:B024
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Vam kéo đa năng cho ổ treo Mc Pherson AEK2250
Vam kéo đa năng cho ổ treo Mc Pherson AEK2250
Mã hàng : Model:AEK2250
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Vòng kẹp có độ mở lớn điều chỉnh được AEK281
Vòng kẹp có độ mở lớn điều chỉnh được AEK281
Mã hàng : Model:AEK281
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ kẹp nhỏ AEK28
Bộ kẹp nhỏ AEK28
Mã hàng : Model:AEK28
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đế đỡ xi lanh chính 91508
Đế đỡ xi lanh chính 91508
Mã hàng : Model:91508
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xy lanh thủy lực 10 tấn 65137A
Xy lanh thủy lực 10 tấn 65137A
Mã hàng : Model:65137A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xích có 2 đầu móc AEK302
Xích có 2 đầu móc AEK302
Mã hàng : Model:AEK302
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xích có 2 đầu móc AEK328
Xích có 2 đầu móc AEK328
Mã hàng : Model:AEK328
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xích có 2 móc AEK103
Xích có 2 móc AEK103
Mã hàng : Model:AEK103
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kẹp CL106
Kẹp CL106
Mã hàng : Model:CL106
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kẹp hai đầu móc CL105
Kẹp hai đầu móc CL105
Mã hàng : Model:CL105
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kẹp tự xiết có móc cài xích AEK433
Kẹp tự xiết có móc cài xích AEK433
Mã hàng : Model:AEK433
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kẹp tự xiết có móc cài xích AEK432
Kẹp tự xiết có móc cài xích AEK432
Mã hàng : Model:AEK432
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kẹp tự xiết AEK431
Kẹp tự xiết AEK431
Mã hàng : Model:AEK431
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kẹp kéo tự xiết AEK430
Kẹp kéo tự xiết AEK430
Mã hàng : Model:AEK430
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kẹp tự xiết AEK428
Kẹp tự xiết AEK428
Mã hàng : Model:AEK428
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thanh kéo cạnh có lỗ bắt bu loong AEK301
Thanh kéo cạnh có lỗ bắt bu loong AEK301
Mã hàng : Model:AEK301
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kẹp có vòng tự xiết AEK256
Kẹp có vòng tự xiết AEK256
Mã hàng : Model:AEK256
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kẹp kéo cạnh phẳng AEK245S
Kẹp kéo cạnh phẳng AEK245S
Mã hàng : Model:AEK245S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Móc kéo mặt phẳng AEK235S
Móc kéo mặt phẳng AEK235S
Mã hàng : Model:AEK235S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kẹp xoay đa chiều, lực kéo 8 tấn AEK182S
Kẹp xoay đa chiều, lực kéo 8 tấn AEK182S
Mã hàng : Model: AEK182S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kẹp chuyên dùng cho xe Alfa Romeo và BMW đời 89 – 97
Kẹp chuyên dùng cho xe Alfa Romeo và BMW đời 89 – 97
Mã hàng : Model:AEK152A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kẹp chuyên dùng cho xe VW và SAAB đời cũ AEK152A
Kẹp chuyên dùng cho xe VW và SAAB đời cũ AEK152A
Mã hàng : Model:AEK152A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kẹp chuyên dùng cho xe Audi đời cũ AEK148
Kẹp chuyên dùng cho xe Audi đời cũ AEK148
Mã hàng : Model:AEK148
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Móc kéo lưỡi liềm AEK102
Móc kéo lưỡi liềm AEK102
Mã hàng : Model:AEK102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Móc nối xích có puly nhân lực kéo thẳng 97605E
Móc nối xích có puly nhân lực kéo thẳng 97605E
Mã hàng : Model:97605E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Vòng kéo AEK236
Vòng kéo AEK236
Mã hàng : Model:AEK236
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Móc dẹt hai đầu và xích AEK243
Móc dẹt hai đầu và xích AEK243
Mã hàng : Model:AEK243
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kẹp kéo AEK232
Kẹp kéo AEK232
Mã hàng : Model:AEK232
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xích hai đầu móc AEK332
Xích hai đầu móc AEK332
Mã hàng : Model:AEK332
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ móc kéo dạng số 7 AEK270S
Bộ móc kéo dạng số 7 AEK270S
Mã hàng : Model:AEK270S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ống nối dài cho xylanh thủy lực K242900
Ống nối dài cho xylanh thủy lực K242900
Mã hàng : Model:K242900
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ống nối dài cho xylanh thủy lực K241900
Ống nối dài cho xylanh thủy lực K241900
Mã hàng : Model: K241900
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ống nối dài cho xylanh thủy lực K240900
Ống nối dài cho xylanh thủy lực K240900
Mã hàng : Model: K240900
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Ống nối dài cho xylanh thủy lực K239900
Ống nối dài cho xylanh thủy lực K239900
Mã hàng : Model: K239900
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ nêm săt K238320
Bộ nêm săt K238320
Mã hàng : Model:K238320
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Neo Xích và đế đỡ xy lanh
Neo Xích và đế đỡ xy lanh
Mã hàng : Model:K179038
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xi lanh (Phụ kiện của thiết bị kéo nắn xe tai nạn)
Xi lanh (Phụ kiện của thiết bị kéo nắn xe tai nạn)
Mã hàng : Model:ASK257900
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu véc tơ K830901
Đầu véc tơ K830901
Mã hàng : Model:K830901
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu (Móc) kẹp tự xiết EK402T
Đầu (Móc) kẹp tự xiết EK402T
Mã hàng : Model:EK402T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu kẹp có xích AEK185
Đầu kẹp có xích AEK185
Mã hàng : Model:AEK185
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu kẹp kéo ngang AEK183
Đầu kẹp kéo ngang AEK183
Mã hàng : Model:AEK183
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ kẹp chống cửa AEK111
Bộ kẹp chống cửa AEK111
Mã hàng : Model:AEK111
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ kẹp và tăng đơ chống cửa AEK110
Bộ kẹp và tăng đơ chống cửa AEK110
Mã hàng : Model:AEK110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xích kèm móc kéo chịu lực AEK307
Xích kèm móc kéo chịu lực AEK307
Mã hàng : Model: AEK307
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ kẹp kéo điều chỉnh được lực kẹp 97401S
Bộ kẹp kéo điều chỉnh được lực kẹp 97401S
Mã hàng : Model:97401S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ kẹp kéo tự khóa 97200S
Bộ kẹp kéo tự khóa 97200S
Mã hàng : Model:97200S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khóa xích đầu xy lanh chính K178264
Khóa xích đầu xy lanh chính K178264
Mã hàng : Model:K178264
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Móc kéo chốt xoay AEK105S
Móc kéo chốt xoay AEK105S
Mã hàng : Model:AEK105S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dây cáp an toàn AEK99
Dây cáp an toàn AEK99
Mã hàng : Model:AEK99
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ bơm thủy khí điều khiển bằng đạp chân PMP-81
Bộ bơm thủy khí điều khiển bằng đạp chân PMP-81
Mã hàng : Model:PMP-81
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ bơm thủy khí điều khiển bằng đạp chân
Bộ bơm thủy khí điều khiển bằng đạp chân
Mã hàng : Model:PMP8110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giá đỡ cho bộ SHF1A
Giá đỡ cho bộ SHF1A
Mã hàng : Model:SHF1A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ đầu kéo Vector và chống đẩy thủy lực
Bộ đầu kéo Vector và chống đẩy thủy lực
Mã hàng : Model:PLT14
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác