Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Ô Tô

» Thiết Bị Kéo Nắn Blackhawk

» Phụ kiện kéo nắn blackhawk dùng cho xe tải


Cần kéo chịu lực
Cần kéo chịu lực
Mã hàng : 0
Giá : 3.560.000
Loại móc đôi 10/20 tấn PT318A
Loại móc đôi 10/20 tấn PT318A
Mã hàng : Model:PT318A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dây đai nilon 8 tấn, dài 1m
Dây đai nilon 8 tấn, dài 1m
Mã hàng : Model:AEK2001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ phụ kiện cho kéo AFM2212
Bộ phụ kiện cho kéo AFM2212
Mã hàng : Model:AFM2212
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mặt bảo vệ 1/2 loại 305mm PT106
Mặt bảo vệ 1/2 loại 305mm PT106
Mã hàng : Model:PT106
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mặt bảo vệ 1/2 loai 125mm
Mặt bảo vệ 1/2 loai 125mm
Mã hàng : Model:PT104
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Xích 1 đầu móc 25 tấn, dài 3,7m
Xích 1 đầu móc 25 tấn, dài 3,7m
Mã hàng : Model:HD452A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thủy lực 20 tấn HDY23A
Bộ thủy lực 20 tấn HDY23A
Mã hàng : Model:HDY23A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ thủy lực 20 tấn HDY22A
Bộ thủy lực 20 tấn HDY22A
Mã hàng : Model:HDY22A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ Porto power 20 tấn ATZ20B
Bộ Porto power 20 tấn ATZ20B
Mã hàng : Model:ATZ20B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ Porto power 10 tấn SF181A
Bộ Porto power 10 tấn SF181A
Mã hàng : Model:SF181A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Giá đỡ thủy lực 23 tấn, chiều cao từ 530 – 1166mm
Giá đỡ thủy lực 23 tấn, chiều cao từ 530 – 1166mm
Mã hàng : Model:HDY25
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ ép cho cơ cấu khung gầm và mặt bích 23 tấn ARC23
Bộ ép cho cơ cấu khung gầm và mặt bích 23 tấn ARC23
Mã hàng : Model:ARC23
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ ép cho cơ cấu khung gầm 10 tấn ARC21
Bộ ép cho cơ cấu khung gầm 10 tấn ARC21
Mã hàng : Model:ARC21
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Nêm cho HD4751
Nêm cho HD4751
Mã hàng : Model:HD3006
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Móc kéo cho kéo theo chiều dọc HDY2005A
Móc kéo cho kéo theo chiều dọc HDY2005A
Mã hàng : Model:HDY2005A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Kẹp 20 tấn HD4751
Kẹp 20 tấn HD4751
Mã hàng : Model:HD4751
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Gối đỡ xy lanh cho bộ HDY2102
Gối đỡ xy lanh cho bộ HDY2102
Mã hàng : Model:HDY2102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Khóa xích 25 tấn HDY2103
Khóa xích 25 tấn HDY2103
Mã hàng : Model:HDY2103
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Móc kéo lưỡi câu dây xích PT114A
Móc kéo lưỡi câu dây xích PT114A
Mã hàng : Model:PT114A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Pu ly cho việc kéo theo chiều dọc HDY2003A
Pu ly cho việc kéo theo chiều dọc HDY2003A
Mã hàng : Model:HDY2003A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Phần mở rộng cho tháp kéo HDY2110
Phần mở rộng cho tháp kéo HDY2110
Mã hàng : Model:HDY2110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bơm khí nén thủy lực PMP1530
Bơm khí nén thủy lực PMP1530
Mã hàng : Model:PMP1530
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ tháp kéo hoàn chỉnh 23 tấn HDY21
Bộ tháp kéo hoàn chỉnh 23 tấn HDY21
Mã hàng : Model:HDY21
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ gia nhiệt cục bộ IHR17A
Bộ gia nhiệt cục bộ IHR17A
Mã hàng : Model:IHR17A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Móc xích ròng rọc HD463
Móc xích ròng rọc HD463
Mã hàng : Model:HD463
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đầu neo xích cho bộ Power gage HD462
Đầu neo xích cho bộ Power gage HD462
Mã hàng : Model: HD462
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác