Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

» Thiết Bị Ô Tô

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Ô Tô

» Thiết bị kiểm tra cân bơm cao áp hãng Rabotti


Bệ kiểm tra và mã hóa vòi phun đơn CODITEC
Bệ kiểm tra và mã hóa vòi phun đơn CODITEC
Mã hàng : Model:CODITEC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bệ kiểm tra và mã hóa vòi phun đơn của hệ thống common rail MINITEC
Bệ kiểm tra và mã hóa vòi phun đơn của hệ thống common rail MINITEC
Mã hàng : Model:MINITEC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bệ kiểm tra và mã hóa vòi phun đơn của hệ thống common rail UNITEC
Bệ kiểm tra và mã hóa vòi phun đơn của hệ thống common rail UNITEC
Mã hàng : Model:UNITEC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy kiểm tra bơm và kim phun của hệ thống phun dầu điện tử CommonRail TEC201 Evolution HD
Máy kiểm tra bơm và kim phun của hệ thống phun dầu điện tử CommonRail TEC201 Evolution HD
Mã hàng : Model:TEC201 Evolution HD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy kiểm tra bơm và kim phun của hệ thống phun dầu điện tử CommonRail TEC100 Evolution
Máy kiểm tra bơm và kim phun của hệ thống phun dầu điện tử CommonRail TEC100 Evolution
Mã hàng : Model:TEC100 Evolution
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy cân bơm cao áp 12 xi lanh 15Kw bán tự động BD970/ MM
Máy cân bơm cao áp 12 xi lanh 15Kw bán tự động BD970/ MM
Mã hàng : Model:BD970/ MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy cân bơm cao áp 12 xi lanh 7,5Kw BD860
Máy cân bơm cao áp 12 xi lanh 7,5Kw BD860
Mã hàng : Model:BD860
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy cân bơm cao áp 8 xi lanh 7,5Kw tự động BD860 AM
Máy cân bơm cao áp 8 xi lanh 7,5Kw tự động BD860 AM
Mã hàng : Model:BD860 AM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy cân bơm cao áp 8 xi lanh 7,5Kw bán tự động
Máy cân bơm cao áp 8 xi lanh 7,5Kw bán tự động
Mã hàng : Model:BD860 MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác