Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

» Thiết Bị Ô Tô

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Ô Tô

» Thiết bị rửa xe làm sạch nội thất ô tô


Máy phun rửa áp lực bán chuyên nghiệp KOCU 1145PSI
Máy phun rửa áp lực bán chuyên nghiệp KOCU 1145PSI
Mã hàng : 1145PSI
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rửa xe cao áp Jing Yu JYCC 0815 A
Máy rửa xe cao áp Jing Yu JYCC 0815 A
Mã hàng : 0815 A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rửa xe cao áp PROJET 2200PSI-3KW
Máy rửa xe cao áp PROJET 2200PSI-3KW
Mã hàng : 2200PSI-3KW
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rửa xe cao áp PROJET 20M32-5.5T4
Máy rửa xe cao áp PROJET 20M32-5.5T4
Mã hàng : 20M32-5.5T4
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rửa xe cao áp STANDARD VJ 200-5.5
Máy rửa xe cao áp STANDARD VJ 200-5.5
Mã hàng : VJ 200-5.5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rửa xe cao áp STANDARD VJ 150-4
Máy rửa xe cao áp STANDARD VJ 150-4
Mã hàng : VJ 150-4
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy rửa xe cao áp STANDARD VJ 150-3
Máy rửa xe cao áp  STANDARD VJ 150-3
Mã hàng : VJ 150-3
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy phun rửa xe cao áp PROJET P22-1210BTF
Máy phun rửa xe cao áp PROJET P22-1210BTF
Mã hàng : P22-1210BTF
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy tạo bọt rửa xe ôtô GREENS 380BY
Máy tạo bọt rửa xe ôtô GREENS 380BY
Mã hàng : 380BY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bình tạo bọt rửa xe ôtô TENGMA
Bình tạo bọt rửa xe ôtô TENGMA
Mã hàng : TENGMA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Súng xì khô
Súng xì khô
Mã hàng : Súng xì khô
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Máy hút bụi hút nước 30 lít CHAO BAO CB –30
Máy hút bụi hút nước 30 lít CHAO BAO CB –30
Mã hàng : CB –30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Thiết máy bị trà ma tít hút bụi tự động BST – 1000c
Thiết máy bị trà ma tít hút bụi tự động BST – 1000c
Mã hàng : BST – 1000c
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác