Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Thiết Bị Ô Tô

» Thiết bị sữa chữa ô tô hãng bosch

» Cầu nâng ô tô BOSCH


Cầu nâng cắt kéo 2 tầng nâng BOSCH VLS-5235
Cầu nâng cắt kéo 2 tầng nâng BOSCH VLS-5235
Mã hàng : VLS-5235
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cầu nâng cắt kéo nâng gầm móng nổi BOSCH VLS 3330H
Cầu nâng cắt kéo nâng gầm móng nổi BOSCH VLS 3330H
Mã hàng : VLS 3330H
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cầu nâng cắt kéo nâng gầm, móng chìm BOSCH VLS 3230H
Cầu nâng cắt kéo nâng gầm, móng chìm BOSCH VLS 3230H
Mã hàng : VLS 3230H
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cầu nâng 4 trụ cân chỉnh góc đặt bánh xe BOSCH VLH-4345LA
Cầu nâng 4 trụ cân chỉnh góc đặt bánh xe BOSCH VLH-4345LA
Mã hàng : VLH-4345LA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cầu nâng 4 trụ cân chỉnh góc đặt bánh xe BOSCH VLH-4245LA
Cầu nâng 4 trụ cân chỉnh góc đặt bánh xe BOSCH VLH-4245LA
Mã hàng : VLH-4245LA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cầu nâng ô tô 2 trụ giằng trên BOSCH VLH-2235H
Cầu nâng ô tô 2 trụ giằng trên BOSCH VLH-2235H
Mã hàng : VLH-2235H
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cầu nâng ô tô 2 trụ đế dưới BOSCH VLH-2235
Cầu nâng ô tô 2 trụ đế dưới BOSCH VLH-2235
Mã hàng : VLH-2235
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cầu nâng ô tô 2 trụ giằng trên 5 tấn BOSCH VLH-2245H
Cầu nâng ô tô 2 trụ giằng trên 5 tấn BOSCH VLH-2245H
Mã hàng : VLH-2245H
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cầu nâng ô tô 2 trụ 4 tấn BOSCH VLH-2240H
Cầu nâng ô tô 2 trụ 4 tấn BOSCH VLH-2240H
Mã hàng : VLH-2240H
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cầu nâng ô tô 2 trụ giằng trên 5.5 tấn BOSCH VHL-2155
Cầu nâng ô tô 2 trụ giằng trên 5.5 tấn BOSCH VHL-2155
Mã hàng : VHL-2155
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cầu nâng ô tô 2 trụ giằng trên 4 tấn BOSCH VLH-2140
Cầu nâng ô tô 2 trụ giằng trên 4 tấn BOSCH VLH-2140
Mã hàng : VLH-2140
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác